در کدام یک از اندیشه ها قرار داریم ؟

در کدام یک از اندیشه ها قرار داریم ؟

گدا از لقمه ای به لقمه ای دیگر می اندیشد

کارگر از روزی به روز دیگر

کارمند از سالی به سال دیگر

شاهان به ده سال

و رهبران بزرگ به قرن ها مس اندیشند.

براستی شما در کدام یک از اندیشه ها قرار دارید؟

تاریخ ارسال: 1390/8/2
تعداد بازدید: 1271
ارسال نظرتهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع