يك شركت چگونه مي تواند مشتريان سود آور را يافته ، نگهداري كند و رشد دهد ؟

يك شركت چگونه مي تواند مشتريان سود آور را يافته ، نگهداري كند و رشد دهد ؟

برخي از دست اندر كاران ، بازاريابي را هنر يافتن و نگهداري مشتريان تعريف كرده اند . ما اين تعريف را گسترش داده و به صورت بازاريابي . دانش و هنر يافتن . نگهداري و رشد دادن مشتريان سود آور است در مي آوريم .

بازاريابان ديروز تنها در انديشه يافتن مشتري بودند . گروه فروش در پي شكار مشتريان تازه بود و رشد دادن مشتري مفهومي نداشت . اكنون وضع دگرگون شده است . نگهداري و رشد دادن مشتريان هدف نخستين است .هر مشتري را كه از دست بدهيد براي خريد تمام عمر وي ، زيان خواهيد كرد . هزينه جلب يك مشتري تازه پنج برابر هزينه خشنود نگهداشتن مشتري كنوني است . نكته منفي ديگر اين كه چند سال طول مي كشد تا مشتري تازه در حد و اندازه مشتري پيشين از شما خريد كند.


آيا واقعاً همه مشتريان را بايد نگه داشت ؟
نه، بي ترديد آناني كه نتوانند در حال يا آينده به مشتريان سود ده تبديل شوند نبايد نگه داشت . با همه اهميتي كه مشتري دارد ، بسياري از سازمان ها در يافته اند كه برخي از مشتريان ، مهمتر از ديگران هستند . مشترياني كه بيشتر خريد مي كنند و بهتر پول مي پردازند ، از سوي ديگر مشتريان بزرگ ، خواهان بالاترين تخفيفها و بهترين تسهيلات و خدمات هستند . شايد پر بازده ترين گروه از مشتريان ، آناني هستند كه در اندازه متوسط نه بسيار كم و نه بسيار زياد ، خدمات يا كالا خريد مي كنند .

اشاره كرديد كه بازاريابي هنر است ، چگونه هنري است ؟
بازاريابي هنري آموختني همراه با پاره اي ابزارهاي علمي است كه به كار گرفته مي شود . بازاريابي هنر يافتن ، پروردن و سود بردن از فرصتهاست .فرصتها همه جا گسترده اند و دست اندركاران بازاريابي مي توانند آنها را حس كنند . هرجا نيازي در ميان باشد ، فرصتي نيز وجود دارد .

تاریخ ارسال: 1390/8/6
تعداد بازدید: 1606
ارسال نظرتهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع