مسافر

جهانگردی آمریکایی به قاهره رفت تا روحانی معروفی را زیارت کند.

جهانگرد با کمال تعجب دید که روحانی در اتاق بسیار ساده ای زندگی می کند.

اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن چیزی دیده نمی شد.

جهانگرد پرسید: لوازمتان کجاست؟

روحانی گفت: مال تو کجاست؟

جهانگرد گفت: اما من اینجا مسافرم.

روجانی گفت: منم همینطور.

تاریخ ارسال: 1390/8/9
تعداد بازدید: 2611
ارسال نظرتهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع