تست خودشناسي

خود ارزیابی در راهکار مدیریت
تست خودشناسي فرويد

اين يك تست روانشناسي است كه توسط زيگموند فرويد طراحي شده است.

تست

فرض كنيد كه در خانه هستيد و پنج اتفاق زير همزمان پيش مي آيد:
1. تلفن زنگ مي زند.
2. بچه تان گريه مي كند.
3. يكي دارد در خانه را ميزند و صدايتان مي كند.
4. لباس ها را بيرون روي طناب پهن كرديد و باران مي گيرد.
5. شير آب را در آشپزخانه باز گذاشتيد و آب دارد سرريز مي شود .
خوب حالا با اين وضعيت شما به ترتيب كدام كارها را انجام مي داديد؟ يعني از شماره ي 1 تا 5 را با چه اولويتي انجام مي داديد؟

روش ارزیابی

هريك از 5 مورد بالا نشاندهنده ي يكي از جنبه هاي زندگي شماست:
1. زنگ تلفن نشان دهنده ي شغل و كار شماست.
2. گريه بچه نشان دهنده ي خانواده است.
3. زنگ در خانه نشان دهنده ي دوستان شما هستند.
4. لباس ها نشان دهنده ي پول هستند.
5. سر رفتن آب نشان دهنده ي ميل جنسي است.
ترتيب اولويت هاي شما نشان دهنده ي اولويت هاي ذهن شما در زندگي است.

تاریخ ارسال: 1390/8/13
تعداد بازدید: 1210
ارسال نظرتهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع