en

مدیریت دانش چیست؟ KM) knowledge management) ابتدا تعاریفی که در مورد دانش بیان شده است: در این تعاریف می توانیم به نقش اساسی که دانش در برنامه ریزیها، تصمیم گیریها و همچنین پیاده سازی راهکارهایی در جهت حل مسائل گوناگون ایفا مکند، پی برد.…


الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه چکیده در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب می آمد. اما دغدغه توسعه در…


قراردادهای انتقال فناوری چکیده در این مقاله ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است. آنگاه دو مفهوم کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری که توجه به آنها می تواند موفقیت چنین…


تعاون در مدیریت و مدیریت در تعاونی مقدمه تعاون از موضوعاتی است که هم در زمینه اقتصاد و هم در امور اجتماعی زندگی انسان قابل طرح بوده و می باشد که متناسب با شرایط زمانی، مکانی و فرهنگی افراد، گروهها و جوامع هدف و یا رفع نیازهای…


چرا تحول در سازمان ها لازم است؟ در عصری كه سازمان ها به صورت فرایند های محیطی پویا در حال تغییرند باید بتوانند خود را با عوامل محیطی تاثیرگذار مطابقت دهند، از دلایل وقوع تغییر در سازمان شك سازمان به خود و روش های اجرایی سازمان…


ضرورت تحول در مشاوره مدیریت در سال های اخیر، تغییروتحولی معنی دارکه بتوان آن راشایسته"مشاوره مدیریت"دانست درکشور رخ نداده و یا لااقل نتایج و ارزیابی آنچه که بتوان آن رانوعی تحول وتحرک دراین حوزه نامید هنوز به طور شفاف…


تحول مدیریت در بازاریابی عموما در سازمانهای سنتی و سلسله مراتبی که مدیریت بازاریابی پیرو دیدگاه «فرماندهی و کنترل » است، تنها مقدار بسیار ناچیزی از ظرفیت بازار هدف به کار گرفته می‌شود. امروزه کسب و کارها در دوره‌ای…


انگیزش و مدیریت تحول مقدمه یکی از اصول مهم در روابط بین شخصی توجه به علایق و نگرش های اشخاص است. برای مثال شما شاید بتوانید کسی رابه انجام کاری مجبور کنیدولی هرگز قادر نیستید واقعا" او را وادار کنید که کار را از روی میل و…


تحول ساختاری یا تحول فرهنگی تغییر و تحول ساختاری همواره در نظام دولتی كشور به عنوان یك راه حل اساسی مورد توجه بوده و دولتها در دوره های مختلف كوشیده اند تا از این طریق نظام اداری را متحول ساخته و اصلاح نمایند. تغییرات تشكیلاتی…


ادغام تکنولوژیک; روش نوین تحقیق و توسعه در خلق نوآوری «ادغام تکنولوژیک» به معنای ایجاد و توسعه «فناوریهای پیوندی» است و داعیه آن دارد که هیچ صنعت پویا و رقابت جویی نباید صرفاً بر فناوری اختصاصی خود تکیه کرده و اعتبارات…


نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه کشاورزی و صنعت عده‎ای ار اندیشمندان توسعه معتقدند که رشد بخشهای کشاورزی و صنعت لازم و ملزوم یکدیگرند پیشرفت سریع یکی از آن دو بدون توجه به دیگری باعث خواهد شد برنامه‎ریزیها در اجرا با…


نقش اقتصاد بخش تعاون در توسعه پایدار براساس اعلامیه هزاره (Millennium Declaration): ورود به بحث اصلی را با جمله‎ای (نقل به مضمون) از پروفسور مایکل پورتر استاد دانشگاه هاروارد آغاز می‌کنیم که می‎گوید: «نه فقط نیازهای شرکتهای…


آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت چکیده در عصری که تغییر مداوم و عدم اطمینان از مهم‌ترین ویژگیهای آن است و کسب و کارها هر روز با مسائل جدید و ناشناخته‌ای از جنس آینده روبه‌رو هستند، چگونه می‌توان برای…


مشارکت مردمی، توسعه، مدیریت شهری   پیچیدگی شهرها بر اساس تعامل دقیق و عمیق ارکان حاکمیت (قوای مجریه، مقننه و قضاییه) و با مشارکت معنی دار شهروندان سازماندهی شود تا تامین ضرورت ها و انتخاب اولویت ها، پیشگیری از تهدیدها و…


تحول فکری مدیریت انتظار این است که رویکرد فکری مدیران هرچه بیشتر بر ایده ال‌های انسانی، اجتماعی و علمی منطبق باشد. در جهان پررقابت امروز، سازمانهایی پایدار می مانند که برنامه هایی با دیدگاه بلندمدت را پایه ریزی کنند. فرهنگ…


ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله با تأکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته چکیده بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می‌باشد. به خصوص فناوری پیشرفته…


چکیده: امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند…


چکیده: در این مقاله اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه اقتصادی از ابعاد مختلفی بحث و بررسی می‌شود . همچنین رابطه بین نوع استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می کند و از…


توسعه پايدار؛ مقايسه هند و ژاپن دکتر مهرداد گودرزوند چگيني چکيده: توسعه و بالندگي هر جامعه اي در نتيجه برنامه ريزي توسعه و تدوين استراتژيهاي توسعه پايدار است . توسعه به مفهوم تحول کيفي، گذار از دوره اي به دورة ديگر مستلزم…


توسعه پايدار مولف/مترجم: دکتر حسينعلي بهرامزاده موضوع: مفاهيم نوين در سازمانها سال انتشار(ميلادي): 2003 وضعيت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبير-سال چهاردهم-شماره134 تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت چکيده: در سالهاي پس از جنگ دوم…


درخواست دمو

درخواست دمو