en

نقش اینترنت در توسعه گردشگری  در سال های اخیر استفاده از شبکه جهانی کامپیوتر سبب خلق و توزیع محتوای اطلاعات چند رسانه ای از سوی کاربران شده است.ابزار آلات وب 2% به عنوان ابزار همکاری رسانه ای به کار می روند به طوری که کاربران اینترنتی مجاز هستند فعالانه در شبکه کامپیوتر حضور داشته باشند و با استفاده از این سیستم با همکاری کاربران اینترنتی دیگر بر تولید ذخیره و تبادل اطلاعات و توزیع دانش خود بپردازند به عبارت دیگر شبکه اینترنتی وب 2% پتانسیل کامل مفاهیم   حقیقی  و نقش اینترنت را مشخص می کند و کاربران از آن ها بهره مند می شوند .مفاهیم و اطلاعاتی که از سوی کاربران شبکه وب  2% تولید می شود تاثیر بسیارعمیقی بر شرح آن ها و رفتار تصمیم گیرندگان می گذارد و الگو های تجاری که تاجران نیازمند آن ها هستند تا به توسعه نهایی دست یابند نیز تحت تاثیر آن ها قرار می گیرد .در این بخش صنعت گردشگری مستثنی نیست با این وجود همان طور که اطلاعات نیروی حیات بخش صنعت گردشگری هستند تاثیرات بسیاری نیز بر نیاز های گردشگری و رفع این نیاز ها می گذارند .امروزه انواع جدید مراحل گردشگری برای نمونه های تجارت اکترونیکی ارائه می شود .در این متن اعمال تکنولوژی وب 2% را در بخش وسیعی از گردشگری و صنعت هتلداری و تاثیرات آن بر نیازها و برآورده شدن آن ها را بررسی مکنیم:
سیستم RSS
این سیستم به مردم اجازه می دهد تا از اخبار,وبلاگ ها یا دیگر اطلاعات لازم و مورد نیاز اگاهی یابند ;
بنابراین ,نیازی نیست تا شخص وب سایت خاصی را مطالعه و اطلاعات جدیدی را کسب کند ;زیرا  RSS
این شرایط را برای کار به وجود می آورد . خوانندگان  RSSقادر خواهند بودتا اطلاعات لازم را از کاربران اینترنتی کسب کنند و پیام مورد نیاز را به دست آورند .بسیاری از RSSهای آزاد نیز روی اینترنت قرار دارند برای مثال می توان از فیددمون ,نیوزگیتر و روجو برروی وب سایت googleو my yahooنام برد.

 
 

§         تاثیر RSSبر نیازهای گردشگری     
سیستم  RSSبا حفظ زمان مورد نیاز کاربران اطلاعات را برای آنها ذخیره می کنند و این اطلاعات برای استفاده همه کاربران در اینترنت توزیع می شود.
§         تاثیر RSSبر تدارکات گردشگری                                                                                                             
بسیاری از اقدامات گردشگری و مسوولان این صنعت برای همکاری با سیستم RSSخود را آماده میکنند
تا از موارد زیر بهره مند شوند:
§    حفظ روابط با مشتریان خود از جمله ارسال نامه های خبری به آنها.با وجودی که سیستم RSS            
تکنولوژی توزیع اطلاعات است به عنوان نیازهایی که به الگوهایی احتیاج دارند نیز معرفی می شوند .
§    سیستم RSSبه بهبود کمپانی ها برای خوشبختی نسبت به بررسی آنها کمک می کند زیرا این سیستم سبب پدید آمدن لینک های فراوان به وب سایت های کمپانی ها همچون RSS
می شود.
 
 
 
·         وب لاگ ها
وب لاگ ها شکلی از خبر های اینترنتی نظیر روزنامه ها یا خاطرات شخصی هستند که روی وب سایت منتشر و معمولا از راه سیستم  RSSتوزیع می شود .وب لاگ ها نوعی روزنامه است که اطلاعات در آن منتشر و به ترتیب زمانی ارائه می شوند و ممکن است به یک موضوع عمومی نظیر سفر و یا موضوع خاصی چون چرخه گردشگری در آلمان اشاره داشته باشد.نمونه های بسیار زیادی از وب لاگ ها در حالت عمومی و یا خصوصی در زمینه گردشگری وجود دارند که از میان آنها می توان به tripadvisor.com,hotelchatter.com,gazetters.comاشاره کرد.هر شخصی می تواند به راحتی وب لاگ ایجاد کند.این کار با استفاده از نرم افزاری ویژه امکان پذیر است برای مثال از موتور  جستجوی google میتوان برای انتشار متن ها تصاویر وب لاگ ها لینگ به وب لاگ ها صفحات وب فایل های صوتی و تصویری استفاده کرد. وب لاگ ها معمولا ابزار بسیار مهمی برای بررسی اطلاعات لینک ها و متون هستند.بسیاری از گردشگران از وب لاگ ها به عنوان سرگرمی  یا راهی برای ابراز وجود خود استفاده می کنند.تاثیر وب لاگ ها بر نیاز های گردشگری این است که وب لاگ ها منابع بسیار مهمی برای گردشگری بین المللی با هدف دریافت پیشنهادات و توصیه های مورد نیاز برای سفر آنها هستند.علاوه بر این وقتی تجربیات سفر یک فرد را از طریق وب لاگ ها می خوانید تمایل به سفر مشابه و بازدید از همان مکان برای شما پدید می آید .
§         محتویات وب لاگ ها بر اساس:
1)جذب توجه کاربران اینترنتی
2)ایجاد علاقه برای کاربرانی که درجستجوی اضافی و بیشتر هستند
3)افزایش  علاقه مندی فرد برای بازدید از مقاصد گردشگری
4)پرورش فعالیت و استعداد ها(برای مثال رزرو هتل یا سازماندهی سفر به یکی از مقصد گردشگری) طبقه بندی می شود.لازم به ذکر است از قدرت وب لاگ ها در جهات منفی نیز میتوان  استفاده کرد از جمله انتشار یک تجربه بد می تواند برمیلیون ها کاربر اینترنتی اثر منفی بگذارد و دید آنها را نسبت به وضعیت گردشگری یک منطقه تغییر دهد بنابراین ایجاد کمپانی های گردشگری و طرح های  آنها برای تولید وب لاگ برای کاربران حائز اهمیت است.
§         تاثیرات وب لاگ ها بر مقدمات گردشگری
شواهد نشان می دهد مسوولان گردشگری و سازمان های مدیریتی مقاصد گردشگری باید توجه خاصی به وب لاگ ها یاینترنتی داشته باشند  تا از این وب لاگ ها استفاده کنند .محققان با  بررسی بازارهای اینترنتی رایگان سبب توسعه گردشگری و حفاظت از ارتباطات غیر رسمی با توجه به نیاز گردشگران میشوند.بسیارس از موتور های جستجو گر  می توانند وب لاگ ها ی موجود را شناسایی کنند و حتی به موقعیت آنها پی ببرند.یکی از این جستجو گر ها technorati.comاست که حتی داده هایی را درباره وب لاگ ها ی فعال اینترنتی ارائه می دهد و در این میان چگونگی معرفی وب لاگ ها و پتانسیل های موثر بر آن ها به هنگام عملکرد موتور جستجو گر  حائز اهمیت است به عبارت دیگر بسیاری از کمپانی های گردشگری با توسعه وب لاگ های مختلف در وب سایت ها فعالیت بسیاری انجام می دهند برای مثال
<<ماریوت>> وب لاگ مورد نظر خود را بر روی وب سایت ایجاد کرد در حالی که شرکت استاروود
 وب لاگی را برای ارتباط با میهمانان مورد علاقه خود و افزایش وفاداری آنها در وب سایت thelobby.comبه وجود آورد. با پدید آوردن یک وب لاگ می توان برای مشتریان خدمات جالبی را ارائه کرد به این ترتیب آنها به راحتی می توانند بازارهای اینترنتی را بررسی و با آنها ارتباط بر قرار کنند.
·         شبکه سازی مشترک و تاثیرات آن بر گردشگری
وب سایت ها موجب می شوند کاربران بیو گرافی <<زندگی نامه>> خود را وارد این فضا کرده و در امور اینترنتی مشارکت کنند .مشهور ترین وب سایت ها از جملهbebo.com وmyspace.comتمایل کاربران را برای تغییر شکل وب سایت ها به عنوان مکان گردآوری و اجتماع مردم با گذشته نشان می دهند.وب سایت های شبکه های اجتماعی تاثیرات بسیاری بر چگونگی ایجاد سازمان دهی و استفاده گردشگران از تجربیات گردشگری می گذارند.امروزه بسیاری از گردشگران ترجیح می دهند از دیگر مسافران اطلاعات لازم را کسب کنند تا بهترین برنامه سفر را برای خود تدارک ببینند.برخی گردشگران نیز از راه اینترنت تجربه مورد نیاز را بدست می آورند و با دوستان خود از راه اینترنت سفری را تدارک می بینند .این قبیل گردشگران از الگو های تجاری الکترونیکی برای توزیع و تولید بسته های گردشگری استفاده می کنند.
·         تاثیر بر تدارکات گردشگری
در حالی که تجربیات گردشگری در وب سایت اجتماعی توزیع می شوند انواع جدیدی از واسطه گران اینترنتی خود را با الگو های تجارت الکترونیکی و ابزارآلات شبکه اینترنتی سازگار می کنند و کاربران آنها نیز با دیگران به این ترتیب به طور همزمان همراه با دوستان خود به سفر می روند.برای مثال سایت های    travelpost.com,traveltoyether.com,realtravelانواع جدید واسطه های اینترنتی هستند که کاربران از آنها بهره لازم را گرفته و به راحتی می توانند شرایط سفر اینترنتی فرستادن ایمیل به دوستان و ارتباط با آنها را فراهم سازند.حضور واسطه گران اینترنتی نظیر طراحان سفرهای yahooسبب توسعه بخش گردشگری می شود.زیرا با ابزار آلات شناخته شده ای به رزرو مکان های مورد نیاز گردشگران می پردازند.
طراحی و سازمان دهی الکترونیکی سفرها سبب می شود کاربران با اطمینان بیشتری از تجربیات ضروری استفاده کرده و برنامه ایده آلی را برای مسافرت خود تدارک ببینند.
·         پد کستینگ و فایل های تصویری بر روی اینترنت
این عبارت به فایل های سمعی و بصری که از سوی کاربران وب سایت ها به کار می رود اشاره دارد که youtobe.comاز جمله مشهور ترین وب سایت ها برای توزیع این قبیل مفاهیم است.
§         تاثیرات پدکستینگ برنیاز های گردشگری
تجربیات حاصل از گردشگری نا محسوس است یک فرد نمی تواند تجربیات سفر را درک کندمگر اینکه به آن مقصد سفری داشته باشد بنابراین اگر فردی بدون آگاهی به خرید اینترنتی بپردازد احتمالا با مشکلاتی روبرو می شود در این صورت پد کستینگ به کاربران اجازه می دهد تا تصمیم بهتری بگیرند و پیش از خرید انچه مورد نیاز آنهاست تجربیات لازم را کسب کنند و به فایل های صوتی و تصویری هتل ها و مراکز گردشگری دسترسی یابند.
§         تاثیرات پدکستینگ بر تدارکات گردشگری
بسیاری از مسوولان گردشگری از پدکستینگ به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی و بازاریابی استفاده میکنند.برای مثال به منظور تبلیغات پتانسیل مشتریان خود هتل جومر را در وب سایتشان می گذارند تا انچه مورد نیاز مشتریان است به سهولت در اختیار آنها قرار گیرد یا گالری تیت که بازدیدکنندگان را قادر میسازد
تا از تجربیات نقاشی های آنها استفاده کنند یا نمایشگاه برنامه های صوتی تصویری خود را بر روی وب سایت گالری قرار دهد و دیگران بعد ها به راحتی بتوانند به عنوان راهنمای سیار آنها را برای خود داشته باشند.سایت orbitz.comپد کستینگ را با مقاصد مختلف آماده می کند تا گردشگران آنها را بر روی mp3 playerدانلود کنند .هتل لاس و گاس نیز بر روی وب سایت خود بخشی ویدئویی با عنوان maximumراه اندازی کرده است تا سرویس ها ی هتل مراکز تفریحی و برنامه های فعال آن را معرفی کند.
  

تاریخ ارسال: 1391/4/21
تاریخ بروزرسانی: 1391/4/21
تعداد بازدید: 3757
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو