en

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
 

 

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي:

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منكرات (بند2 ماده6 ق.م)
2. تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 649 ق.م.ا)
3. انتشار، توزیع ومعامله محتواي خلاف عفت عمومي (مبتذل ومستهجن) (بند2 ماده6 ق.م وماده 14 قانون ج.ر)
4. تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)
5. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن ومرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني (بند10 ماده6 ق.م)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي (بند1ماده6 ق.م)
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده6 ق.م وماده 513 ق. م.ا)
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (سلام اله عليها) ( ماده 513 ق. م.ا)
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند9 ماده6 ق.م)
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروههاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. (بند9 ماده6 ق.م)
6. اهانت به امام خميني(ره) و تحريف آثار ايشان (ماده514 ق .م.ا)
7. اهانت به مقام معظم رهبري (حضرت آيت اله خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقليد (بند 7 ماده6 ق.م)

ج) محتوای علیه امنیت وآسایش عمومی
1. تشكيل جمعيت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) باهدف برهم زدن امنيت كشور (ماده 498 ق.م..ا)
2. هر گونه تهديد به بمب گذاري (ماده 511ق.م..ا)
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند (بند1 ماده6 ق.م)
4. انتشار محتوی عليه اصول قانون اساسي (بند12 ماده6 ق.م)
5. تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران (ماده500 ق .م.ا)
6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي (بند 4 ماده6 ق.م)
7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ و كشتار يكديگر (ماده 512 ق.م.ا)
8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي (ماده504 ق.م..ا)
9. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور (بند5 ماده6 ق.م)
10. تبليع به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده500 ق .م.ا)
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي (بند 6 ماده6 ق.م ومواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي وماده 3 قانون ج.ر)
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح (بند 6 ماده6 ق.م)
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحكامات نظامي (بند 6 ماده6 ق.م)
14. انتشار غیرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي (بند6 ماده6 ق.م)
15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي (بند 6 ماده6 ق.م)
16. انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د) محتوای علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی
1. اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي. (بند8 ماده6 ق.م ومواد 609و700ق.م.ا)
2. افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي. (بند8 ماده6 ق.مطبوعات و697 ق.م.ا)
3. نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی (بند11 ماده6 ق.م و 698 ق.م. ا)

ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای)
1. انتشار يا توزيع و در دسترس قراردادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهاي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود ( ماده 25 قانون ج.ر)
2. فروش انتشار يا در دسترس قراردادن غيرمجاز گذر واژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي رافراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر)
3. انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر)
4. آموزش و تسهیل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده21 قانون ج.ر)
5. انتشار فيلتر شكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر)
6. انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانین

ز) محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
1. انتشار و سرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه ( مواد مختلف ق. م.ا و قانون ج.ر)
2. معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات.اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیر مجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای وماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)

و) محتوایی که تحریک،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با سایرجرایم)
1. انتشار محتوی حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خود کشی (ماده 15 قانون ج.ر)
2. تبليغ و ترويج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سيگار (ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385)
3. باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانیهای اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیرقانونی.
4. تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم، ‌تخريب اموال عمومي، ارتشاء اختلاس، كلاهبرداري، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره. ( ماده 43 ق.م.ا)
5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند 3 ماده6 ق.م)

تاریخ ارسال: 1391/4/26
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 2711
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو