en

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 14


میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پیتر دراکرآسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که زندگی ما را دگرگون می سازد . حکیم ارد بزرگزیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره توهمنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید . امام علی(ع)«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاوبرای داوری (قضاوت)، باید آزاده بود . حکیم ارد بزرگبرای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابینزمانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست. آنتونی رابینزمردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید . حکیم ارد بزرگزندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است . باربارا دی آنجلیسآدمى بنده خالص خدا نمى شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود . امام صادق(ع)اراده بهترین راهنمای طبیعت است. اسمایلزنگاه و هدف حکمت ، خردمندانه زیستن است .  حکیم ارد بزرگمن و ارد [حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم . احمد شاه مسعودهر که برادرش را در کارى ناپسند ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند، به او خیانت کرده است . امام صادق(ع)اتلاف وقت ، خودکشی واقعی است. یونگاگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست . حکیم ارد بزرگزیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند. ویکتورهوگوبا رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود. جان دیوئیکار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . حکیم ارد بزرگآنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند . سانتایاناآن که نَدارى حیرانش کند، توانگرى سرمستش مى سازد . امام موسی کاظم(ع)بزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار . آندرومدارازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست . حکیم ارد بزرگدنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئونبشریت به ظاهر نیست ، به باطن است. تولستویآرزوهای جوانان را خوار و کوچک مپندارید که سرآغاز کوهستانی آسمان خراش و یا دره ایی گود و ناپیداست . حکیم ارد بزرگمردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است. هگلتواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویرتنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است . حکیم ارد بزرگهمه خوبند اما نه برای همه کار . مثل اسپانیائیبرای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد. پلوتارککسی که در درون دوست بدنبال خود می گردد هیچگاه او را نخواهد شناخت . حکیم ارد بزرگمرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران. کنفوسیوسپیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچهبه آنهایی که می گویند "اُرد" عشق نمی شناسد بگویید او هم عاشق شد ! ... یک بار و برای همیشه ... عاشق میهن پاکش "ایران" ... حکیم ارد بزرگپسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکلبا مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند . امام علی(ع)آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواترآدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . حکیم ارد بزرگحقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملکآن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . حکیم بزرگمهربرای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی بگیریم و این زیباترین آورد زندگی است . حکیم ارد بزرگهر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر می رسد. کارلایلاگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوتهفرهنگ و خویشاوندی اساطیری ایران و 20 کشور دیگر ، بافت همگونی را پدید آورده است این سرزمین بزرگ را "قاره کهن" می نامم . در جهان امروز قاره آسیا وابسته به فرهنگ چین ، اروپا از آن فرهنگ یونان و آفریقا از آن فرهنگ مصر می باشند . قاره کهن نیز از آن فرهنگ ایران است قاره کهن شامل کشورها و سرزمین های : ایران ، قزاقستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان ، شمال باختری هندوستان ( سرزمین کشمیر ) ، پاکستان ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس ، نیمروزی ترین (جنوبی ترین ) بخش روسیه در میانه استراخان در شمال دریای خزر تا نیمروز اکراین ، آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان می باشد . قاره کهن با همگرایی هر چه بیشتر می تواند توانمندترین قاره جهان باشد . حکیم ارد بزرگوقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در کنار تنور ایستاده است . کریستیان بوبنمن بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد . سه نه ک

 

زیباترین جشن و بزم گیتی ، نوروز باستانی ایرانیان است . حکیم ارد بزرگنجیب زادگی بدون تقوی همچون قاب انگشتری زیباست که نگین جواهر نداشته باشد . جین پورترچیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد . امام حسین(ع)خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است. پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است. جولیا کامرونپول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام جای ندارد . حکیم ارد بزرگحوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروری بکنید ، تا شما هم مثل من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است . آگارادومغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است . جرجی تایلربه بسیاری نماز و روزه و زیادی حجّ و احسان و زمزمه‌شان در شب منگرید بلکه به راستی سخن و امانت داریشان بنگرید . امام رضا(ع)کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف در آن بر جای می گذارد . حکیم ارد بزرگبه راستی پیران جوان و جوانان پیر در دنیا بسیارند. اسمایلزدر پی هر گریه آخر خنده ای است. مولوییادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگوجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند. پلوتارکمحبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید. افلاطونکمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند . حکیم ارد بزرگارتباطات نه تنها جوهره حیات انسانی است بلکه مایملک حیاتی زندگی اوست. جان پیسبدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم ، زندگی ناممکن است. تولستویخوی آدمی همواره بدنبال دگرگونی و هدفمندی است . حکیم ارد بزرگخدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است. گوتهروح انسانی ، واقعاٌ تسخیر ناپذیر است. آنتونی رابینزکمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگآن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزیم. این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم سپس تمامی سلول های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید.این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته است . باربارا دی آنجلیسهرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است. گالیلهپیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویداست . حکیم ارد بزرگآینده ها بنظر بزرگ جلوه میکنند ولی وقتیکه گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند. مترلینگتجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است. سیسرونآدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند نمی گردد . حکیم ارد بزرگغیبت آن است که درباره برادرت چیزى بگویى که خداوند آن را پنهان کرده است . امام صادق(ع)انسان هیچوقت بیشتر ازآن موقع خو را گول نمیزند که خیال میکند دیگرانرا فریب داده است. لارشفوکوهر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار کنند، عادل است. پیامبر اکرم(ص)خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . حکیم ارد بزرگانسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسویآنکه تندرستی دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد. مثل عربیکسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . حکیم ارد بزرگنمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان. مثل انگلیسیمردیکه کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه هاکرد. مثل چینیکجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ . حکیم ارد بزرگمقصود واقعی از داشتن هدف آن است که ضمن تعقیب هدف، شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی نیز ساخته شود . پاداش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان ، پیدا می کنید. آنتونی رابینزهر گاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید . باربارا دی آنجلیسبرآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است . حکیم ارد بزرگاگر بزرگی و عظمت را آرزو میکنی آنرا فراموش کن و دنبال حقیقت برو آنگاه بهر دو خواهی رسید هم حقیقت و هم عظمت.... سنگااشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامی برزبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند. اسمایلزبرای مادر واژه ایی زیباتر از فداکار نمی توان یافت . حکیم ارد بزرگاشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست. کنفوسیوسبه زیارت و دیدار یکدیگر بروید، با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما را (کنایه از حکومت و رهبرى) زنده کنید . امام صادق(ع)هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان قویتر میگردد و هرچه بیشتر بآن اعتماد کنید قابل اعتمادتر میگردد. توماس دوکوئینفرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست . حکیم ارد بزرگنه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند. سعدی

تاریخ ارسال: 1391/5/3
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 5639
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو