en

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 14


میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پیتر دراکر



آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که زندگی ما را دگرگون می سازد . حکیم ارد بزرگ



زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تو



همنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید . امام علی(ع)



«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاو



برای داوری (قضاوت)، باید آزاده بود . حکیم ارد بزرگ



برای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابینز



مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست. آنتونی رابینز



مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید . حکیم ارد بزرگ



زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است . باربارا دی آنجلیس



آدمى بنده خالص خدا نمى شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود . امام صادق(ع)



اراده بهترین راهنمای طبیعت است. اسمایلز



نگاه و هدف حکمت ، خردمندانه زیستن است .  حکیم ارد بزرگ



من و ارد [حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم . احمد شاه مسعود



هر که برادرش را در کارى ناپسند ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند، به او خیانت کرده است . امام صادق(ع)



اتلاف وقت ، خودکشی واقعی است. یونگ



اگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست . حکیم ارد بزرگ



زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند. ویکتورهوگو



با رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود. جان دیوئی



کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . حکیم ارد بزرگ



آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند . سانتایانا



آن که نَدارى حیرانش کند، توانگرى سرمستش مى سازد . امام موسی کاظم(ع)



بزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار . آندرومدا



رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست . حکیم ارد بزرگ



دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئون



بشریت به ظاهر نیست ، به باطن است. تولستوی



آرزوهای جوانان را خوار و کوچک مپندارید که سرآغاز کوهستانی آسمان خراش و یا دره ایی گود و ناپیداست . حکیم ارد بزرگ



مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است. هگل



تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویر



تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است . حکیم ارد بزرگ



همه خوبند اما نه برای همه کار . مثل اسپانیائی



برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد. پلوتارک



کسی که در درون دوست بدنبال خود می گردد هیچگاه او را نخواهد شناخت . حکیم ارد بزرگ



مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران. کنفوسیوس



پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچه



به آنهایی که می گویند "اُرد" عشق نمی شناسد بگویید او هم عاشق شد ! ... یک بار و برای همیشه ... عاشق میهن پاکش "ایران" ... حکیم ارد بزرگ



پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل



با مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند . امام علی(ع)



آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر



آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . حکیم ارد بزرگ



حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک



آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . حکیم بزرگمهر



برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی بگیریم و این زیباترین آورد زندگی است . حکیم ارد بزرگ



هر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر می رسد. کارلایل



اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوته



فرهنگ و خویشاوندی اساطیری ایران و 20 کشور دیگر ، بافت همگونی را پدید آورده است این سرزمین بزرگ را "قاره کهن" می نامم . در جهان امروز قاره آسیا وابسته به فرهنگ چین ، اروپا از آن فرهنگ یونان و آفریقا از آن فرهنگ مصر می باشند . قاره کهن نیز از آن فرهنگ ایران است قاره کهن شامل کشورها و سرزمین های : ایران ، قزاقستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان ، شمال باختری هندوستان ( سرزمین کشمیر ) ، پاکستان ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس ، نیمروزی ترین (جنوبی ترین ) بخش روسیه در میانه استراخان در شمال دریای خزر تا نیمروز اکراین ، آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان می باشد . قاره کهن با همگرایی هر چه بیشتر می تواند توانمندترین قاره جهان باشد . حکیم ارد بزرگ



وقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در کنار تنور ایستاده است . کریستیان بوبن



من بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد . سه نه ک

 

زیباترین جشن و بزم گیتی ، نوروز باستانی ایرانیان است . حکیم ارد بزرگ



نجیب زادگی بدون تقوی همچون قاب انگشتری زیباست که نگین جواهر نداشته باشد . جین پورتر



چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد . امام حسین(ع)



خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است. پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است. جولیا کامرون



پول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام جای ندارد . حکیم ارد بزرگ



حوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروری بکنید ، تا شما هم مثل من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است . آگارادو



مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است . جرجی تایلر



به بسیاری نماز و روزه و زیادی حجّ و احسان و زمزمه‌شان در شب منگرید بلکه به راستی سخن و امانت داریشان بنگرید . امام رضا(ع)



کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف در آن بر جای می گذارد . حکیم ارد بزرگ



به راستی پیران جوان و جوانان پیر در دنیا بسیارند. اسمایلز



در پی هر گریه آخر خنده ای است. مولوی



یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ



وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند. پلوتارک



محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید. افلاطون



کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند . حکیم ارد بزرگ



ارتباطات نه تنها جوهره حیات انسانی است بلکه مایملک حیاتی زندگی اوست. جان پیس



بدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم ، زندگی ناممکن است. تولستوی



خوی آدمی همواره بدنبال دگرگونی و هدفمندی است . حکیم ارد بزرگ



خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است. گوته



روح انسانی ، واقعاٌ تسخیر ناپذیر است. آنتونی رابینز



کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگ



آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزیم. این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم سپس تمامی سلول های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید.این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته است . باربارا دی آنجلیس



هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است. گالیله



پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویداست . حکیم ارد بزرگ



آینده ها بنظر بزرگ جلوه میکنند ولی وقتیکه گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند. مترلینگ



تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است. سیسرون



آدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند نمی گردد . حکیم ارد بزرگ



غیبت آن است که درباره برادرت چیزى بگویى که خداوند آن را پنهان کرده است . امام صادق(ع)



انسان هیچوقت بیشتر ازآن موقع خو را گول نمیزند که خیال میکند دیگرانرا فریب داده است. لارشفوکو



هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار کنند، عادل است. پیامبر اکرم(ص)



خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . حکیم ارد بزرگ



انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی



آنکه تندرستی دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد. مثل عربی



کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . حکیم ارد بزرگ



نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان. مثل انگلیسی



مردیکه کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه هاکرد. مثل چینی



کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ . حکیم ارد بزرگ



مقصود واقعی از داشتن هدف آن است که ضمن تعقیب هدف، شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی نیز ساخته شود . پاداش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان ، پیدا می کنید. آنتونی رابینز



هر گاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید . باربارا دی آنجلیس



برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است . حکیم ارد بزرگ



اگر بزرگی و عظمت را آرزو میکنی آنرا فراموش کن و دنبال حقیقت برو آنگاه بهر دو خواهی رسید هم حقیقت و هم عظمت.... سنگا



اشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامی برزبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند. اسمایلز



برای مادر واژه ایی زیباتر از فداکار نمی توان یافت . حکیم ارد بزرگ



اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست. کنفوسیوس



به زیارت و دیدار یکدیگر بروید، با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما را (کنایه از حکومت و رهبرى) زنده کنید . امام صادق(ع)



هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان قویتر میگردد و هرچه بیشتر بآن اعتماد کنید قابل اعتمادتر میگردد. توماس دوکوئین



فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست . حکیم ارد بزرگ



نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند. سعدی

تاریخ ارسال: 1391/5/3
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 5511
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو