en

هنر زندگی گروهی یک نجات گر در منطقه حادثه دیده


ما در موج پیشرو سعی میکنیم تا این اموزش ها را بصورت عملی در طی سفرهای گروهیمان به فراگیران منتقل نماییم و به همین جهت سفرهای ما تماما سفرهایی با مسئولیت های سنگین و گاه بسیار سخت می شود. ما از فراگیران خود میخواهیم تا به طور مستقیم کودکان آسیب دیده را در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تجربه کنند و بیاموزند که چگونه برای تمامی آسیب دیدگان از روحی و جسمی ملجا و پناه بوده و خود تحملی فرای یک فرد معمولی را داشته باشند. عزیزان همسفر ما در هر سفر مسئولیتهایی را بر عهده میگیرند که در انضباط شخصی و مهارت های اجتماعی انان موثر بوده و بتواند انان را برای قبول مسئولیت های واقعی یه نجات گر یاری دهد. ما امیدورایم بتوانیم این مهارت ها را که جز کوچکی از مهارت های زندگی می باشد را به نحو احسنت بطور عملی و حضوری به فراگیران خود آموزش دهیم.

از جمله مهارت های آموزشی مورد توجه ما در گروه موج پیشرو:
1- خدمات فردی در کارهای گروهی (آشپزی / نظافت / شستشو / پرستاری)
2- همراهی در کارهای گروهی و آشنایی با آفات کار گروهی
3- آشنایی با روانشناسی کار گروهی

دوره های مرتبط كه برای گروه نجاتگران موج پیشرو برگزار شده است.
1- عبور از كویر بزرگ ایران - هنر زنده ماندن در شرایط سخت - كویر
2- اردوی سد كرج - تله گذاری و شكار
3-اردوی كویر لوت - هنر زنده ماندن در شرایط سخت - كویر - امنیت و ایمنی برای کار گروهی
4- اردوی کوهستان چالوس - هنر زنده ماندن در سرما
5- اردوی برف البرز  - هنر زنده ماندن در برف - منفی ده درجه زیر صفر

تاریخ ارسال: 1391/5/4
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/13
تعداد بازدید: 6285
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو