en

همه چیز در رابطه با مدیریت پروژه
 


مدیریت پروژه یك تلاش دقیق، برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای به انجام رساندن یک پروژه موفق است. پروژه یک تلاش موقت است که یك نتیجه خاص را تولید می كند، به عنوان مثال، یک ساختمان یا یك ابر كامپیوتر جدید. این در تقابل است با بر نامه ای كه:

1) یک جریان در حال انجام، مانند یک برنامه کنترل کیفیت، و یا

2) فعالیتی برای  مدیریت مجموعه ای از پروژه های متعدد به صورت همزمان با یكدیگر.

در برخی از کشورها، اصطلاح "برنامه" به  ابزار و نرم افزار و اصطلاح "program me" كه می تواند یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی باشد اشاره دارد.

مدیریت پروژه شامل توسعه برنامه پروژه ای است  که شامل تعریف و تایید اهداف پروژه و مقاصد آن است، شناسایی وظایف و اینكه اهداف چگونه حاصل خواهد شد، تعیین کمیت منابع مورد نیاز، و تعیین بودجه و جدول زمانی برای تکمیل. مدیریت پروژه همچنین شامل مدیریت اجرای طرح پروژه، همراه با عامل 'کنترل' به طور منظم برای اطمینان از صحت و تطبیق داشتن اطلاعات موضوعی طرح  با 'عملکرد'  است، و ایجاد  مکانیسم هایی برای پیاده سازی اقدامات بازیابی در صورت لزوم (هر جایی كه لازم باشد).

پروژه ها معمولا پیروی می كنند از مراحل بزرگ و یا مراحلی (با عناوین مختلف)، از جمله امکان سنجی، تعریف، برنامه ریزی پروژه، اجرا، ارزیابی و پشتیبانی / نگهداری.

توجه: نرم افزارهای  بسیار زیادی وجود دارند که مدیریت پروژه را موثر تر و کارآمدتر  می گردانند.

تاریخ ارسال: 1391/5/11
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 8335
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو