en

پدید آوردن نام تجاری

 بسیاری از شرکت ها دریافته اند که نام خوب می تواند بزرگترین دارایی شرکت باشد. نام باید آشنا به نظر برسد و همچنین به سرعت نیز مورد پذیرش قرار گیرد. برای پدید آوردن یک نام تجاری علاوه بر رعایت کردن معیارهای نامگذاری که قبلاً توضیح داده شد، در حد امکان نیز می توان یکی از موارد زیر را در انتخاب نام در نظر داشت، تا نام تجاری از لحاظ معنایی پربار و غنی باشد.

-    داشتن معنای تلویحی (دلالت ضمنی)

-    قابل تفکیک بودن اجزا نام در معنا و مفهوم

-    توجه به ساختار آواشناسی

-    توجه به ریشه ها، پسوندها و پیشوندها

 

 

 

فرایند نامگذاری کالا

این فرایند شامل 5 مرحله است:

1-    تعیین اهداف نام تجاری

2-    ایجاد یک فهرست از نام ها برای کاندیدا شدن

3-    ارزیابی نام های پیشنهادی

4-    انتخاب بهترین نام

5-    اقدام برای ثبت نام تجاری و حمایت های قانونی لازم

هدف نام تجاری باید مشخص باشد. اهداف می توانند از استراتژی بازاریابی شرکت ناشی شوند. ما برای ایجاد یک لیست از نام ها می توان از روش طوفان مغزی یا تفکر شخصی استفاده کرد و یا آنکه به شرکت های تبلیغاتی و نامگذاری متوسل شد و یا از پیشنهاد کارکنان یا مشتریان به نام مطلوب دست یافت.

 

هنگام ارزیابی نامها باید عوامل های زیر را در نظر گرفت.

-    ارتباط نام با طبقه کالا

-    جاذبه همگانی داشتن

-    جذاب و یادآوردنی

-    ایجاد یک تصویر متمایز سازگاری در کاربرد و ارتباط با کالاهای دیگر سهولت تلفظ نام در زبان های دیگر

-    ثبت علامت تجاری (بدین معنا که در هنگام ثبت از لحاظ قانونی با مانعی مواجه نشود)

در نهایت یک مارک تجاری مناسب انتخاب می گردد ولی به خاطر داشته باشیم که یک نام خوب شاید به فروش کالای بد کمکی نکند اما یک نام بد می تواند فروش یک کالای خوب را تباه کند.

 

تهیه و تنظیم: مظاهر یوسفی، علی اصغر ضیاچی

تاریخ ارسال: 1391/5/14
تاریخ بروزرسانی: 1391/5/14
تعداد بازدید: 5214
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو