en
مکالمات VoIP

مکالمات VoIPكاربران صوتي به دو شكل ، دستگاه متصل به شبكه IP و دستگاه متصل به شبكه مخابراتي سنتي به گفتگو می‌پردازند.

 

سه نوع مكالمه را می‌توان توسط VOIP تصور کرد:

1. ابزار VOIP با ابزار VOIP:طی این مكالمه دو وسیله كه به شبكه مبتنی بر IP  متصل هستند با یكدیگر ارتباط بر قرار می‌كنند.

2. ابزار VOIP با تلفن سنتی: در این نوع مكالمه وسیله متصل به پروتكل IP با دستگاه تلفنی كه به شبكه مخابراتی سنتی متصل است ارتباط بر قرار می‌كند. در این صورت یك دستگاه متصل به IP نقش واسط را در تبدیل اطلاعات از شبكه IP به شبكه مخابراتی سنتی به عهده دارد. 

3. تلفن سنتی با تلفن سنتی: این نوع مكالمه به طور معمول به دلیل مسافت بالای بین دو فرد بر قرار كننده مكالمه و به منظور صرفه‌جویی در هزینه گفت‌وگو شكل می‌گیرد. در این نوع ارتباط هر یك از دو تلفن توسط شبكه مخابراتی سنتی به یك دستگاه متصل به شبكه IP مرتبط می‌شوند و ارتباط VOIP بین این دو دستگاه كمكی شكل می‌گیرد. ارتباط تلفنی با استفاده از كارت‌های تلفن رایج در بازار از این نوع است.


به نقل از مرکز تحقیقات اتوماسیون صنعتی، با اندكی توجه به سه مورد بالا متوجه می‌شویم كه موارد 2 و 3 مطرح شده در بالا با استفاده تركیبی از شبكه مخابراتی سنتی و شبكه IP برقراری ارتباط صوتی را ممكن می‌سازند. انواع دیگر مكالمات VOIP نیز وجود دارد:

- (Virtual Station) ایستگاه مجازی به ایستگاه مجازی

- ایستگاه مجازی به شبكه كامپیوتری

- شبكه كامپیوتری به شبكه كامپیوتری

تاریخ ارسال: 1391/5/21
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 7545
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو