en

تعریف گروه: مجموعه ای از آدم ها هستند که در کنار یکدیگر و در یک صفت مشترک می باشند و ممکن است هدف خاصی را دنبال کنند.

تعریف تیم: مجموعه ای از افراد که کنار همدیگر جمع شده اند و حتما هدف خاصی را دنبال می کنند.

تفاوت های تیم و گروه:

 • افراد در تیم به دنبال حل مساله می باشند در حالی که در گروه ، اشتراک گذاری اطلاعات هدف دنبال خواهد شد.
 • ویژگی ها و مهارت های تیم مکمل یکدیگرند در حالی که در گروه مشابه هم می باشد.
 • در تیم هم افزایی یا سینرژی وجود دارد ولی در گروه خیر.
 • در تیم نقصان پذیری وجود ندارد ولی در تیم هست.
 • اندازه تیم بین 7 تا 9 نفر باشد چرا که تصمیم گیری سخت خواهد شد و بهتر است اندازه تیم فرد باشد اما اندازه گروه محدودیت ندارد.
 • در تیم اثربخشی بالاست اما در گروه کارایی مورد نظر است.
 • کیفیت در یک تیم بالاتر از گروه می باشد.
 • گروه رهبر دارد ولی در مقابل تیم رهبر ندارد و فقط هماهنگ کننده وجود دارد.
 • هزینه ها در تیم برعکس گروه بالاتر است.
 • سرعت تصمیم گیری در گروه بالاتر است چرا که رهبر وجود دارد.
 • در یک تیم افراد باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند.

مزایای کار تیمی

 • بر این مبنا که افراد بیشتری در شورا قرار می گیرند می توان به تصمیمات و نتایج بهتری دست یافت و راهکاری مختلفی را بررسی کرد و در نهایت با مشورت بتوان به بهترین تصمیم گیری مناسب یافت.
 • افراد داخل می توانند دانش، ایده ها، مهارت ها و تحربه های خود را در اختیار هم بگذارند.
 • با داشتن تیم می توان خیلی سریعتر مشکلات را شناسایی کرد
 • با داشتن تیم تخصصی می توان مشکلاتی که برای شرکت پیش می آید را خیلی سریعتر حل کرد.
 • در کار تیمی می توان نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کرد
 • با حضور افراد در تیم، می توان به آن ها مسئولیت هایی را داد تا آن ها هم به طور رسمی در تصمیم گیری های شرکت نقش ایفا کنند.
 • تیم کاری می تواند لحظات خوشی برای افراد داشته باشد که آن ها بتوانند در کنار همدیگر از کار لذت ببرند.
 • در یک تیم ایده آل است که افراد می توانند روابط خود را با همدیگر و افراد بیرون سازمان بهبود بخشند و ارتباطات اجتماعی خود را تقویت کنند.
 • در یک کار گروهی ، استرس افراد به حداقل خواهد رسید زیرا یکی از عوامل استرس زا ، تنها بودن فرد و دوری از همنوعان خودش می باشد.

تاریخ ارسال: 1391/6/14
تاریخ بروزرسانی: 1391/6/14
تعداد بازدید: 4085
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو