en

کاربرد گرت فازی برای زمان بندی پروژه
 


خلاصه
تحقیقات رکن اساسی توسعه جوامع بشری هستند به طوری که یکی از شاخص های اساسی رشد کشورها انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد. پروژه های تحقیقاتی عموماً بسیار هزینه بر و زمان بر می باشند و نتایج آن هم به زودی به بار نمی نشیند. زمان بندی پروژه یکی از ارکان اساسی مدیریت پروژه می باشد و لازمه موفقیت در مدیریت پروژه داشتن زمان بندی صحیح و واقعی از پروژه است. در این مقاله سعی شده است تا تکنیکی کاربردی و مناسب برای زمان بندی پروژه های تحقیقاتی ارائه شود تا بدین وسیله زمان بندی پروژه ها واقعی تر صورت گیرد. نتایج حاصل حاکی از آن است که روش تبدیل گرت فازی به CPM به واقعیت نزدیک تر است. لذا پیشنهاد می شود که در سطح عالی از شبکه های CPM که براساس شبکه های گرت فازی بدست آمده اند استفاده شود تا درک آن برای مدیران راحت تر شود.

تاریخ ارسال: 1391/6/29
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 7559
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو