en

 

چگونه برنامه تبلیغاتی دو مرحله ای برگزار کنیم؟

برای برگزاری تبلیغات دو مرحله ای شیوه های متعددی وجود دارند. در بسیاری از موارد، با بکارگیری این شیوه ها ، در زمانی بسیار کم، به عده قابل توجهی از علاقه مندان دسترسی پیدا خواهید کرد.
1- با کمک مشارکت انتفاعی فهرستی از علاقه مندان بسازید.
مشتریان و علاقه مندانی که توسط شریکهای تجاری شما در تماس هستند، و شما را به آنان توصیه می کنند، یکی از بهترین انواع علاقه مندان می باشند.(شریک انتفاعی فرد یا شرکتی است که در ازای کمک به فروش شما، سودی دریافت می کند.)  فروش به علاقه مندانی که شریک انتفاعی، شما را به آنان معرفی کرده است، بسیار آسانتر است، مخصوصا اگر نامه ای که شریک برای مشتریان خود می فرستد، بدقت و با ظرافت تهیه شده باشد. وقتی در نامه اطلاعات تماس را قرار می دهید، با پیشنهاد دفترچه ای رایگان یا هرچیز قابل توجه برای مشتری، مشتریان را ترغیب کنید تا با شما تماس بگیرند.
2-به کمک محصولی بسیار ارزان قیمت، علاقه مندان را تبدیل مشتری کنید.
روشی بی نظیر برای برگزاری تبلیغات دو مرحله ای آن است که محصولی بسیار ارزان برای فروش عرضه کنید و به خریداران، محصولات گرانتر خود را تبلیغ کنید و حتی سعی در فروش محصولات گرانتر در هنگام خرید محصول ارزان نمایید. اگر کلاسهای آموزشی برگزار می کنید می توانید سی دی آموزشی تهیه نموده و در آن مطالب مقدماتی را آموزش داده و همچنین کلاسهای حضوری خود را معرفی نموده و دلایلی ارائه دهید که با شرکت در کلاسها سود خواهند برد.حتی می توانید محصول ارزان خود را بدون سود بفروشید و تمامی هزینه های تولید، بسته بندی و ارسال را  محاسبه نموده و در تبلیغ خود این هزینه ها را ذکر کرده و تاکید کنید که به قصد معرفی شرکت، این محصول  را دقیقا با قیمت تمام شده به فروش می رسانید. هیچگاه قیمت نهایی را گرد نکنید. قیمتی مانند 3850 تومان بسیار باورپذیرتر از 4000 تومان خواهد بود. مزیت این شیوه تبلیغات دو مرحله ای آن است که هزینه تبلیغات را مشتری می پردازد و همینطور بعلت قیمت ارزان محصول ، معمولا استقبال فراوانی می شود و براحتی فهرست علاقه مندان جمع آوری می شود.برای مشاهده نمونه ای از این محصولات ارزان به مدیر سبز مراجعه کنید
3- از سیستمهای پاسخ دهی خودکار ایمیل استفاده کنید.
اگر از آن عده ای هستید که همواره به جدیدترین تکنولوژی ها علاقه مندند و می خواهند کارشان از دیگران یک پله بالاتر باشد ، از استفاده از این روش لذت خواهید برد. امروزه شرکتهای متعددی بوجود آمده اند که خدمات پیشرفته ایمیل در اختیار دارندگان وب سایت می گذارند. یکی از این خدمات سیستم پاسخ دهی خودکار برای ایمیل است. مثلا شما می توانید یک دوره آموزشی در 5-7 درس تهیه کنید. منظور از دوره آموزشی فقط چند صفحه متن است که آنرا برای علاقه مندان ارسال نمایید. سیستمهای پاسخگویی خودکار این امکان را به شما می دهند تا براحتی و بدون یادگیری برنامه نویسی، فرمی را در سایت خود قرار دهید تا علاقه مندان به شرکت در دوره ، نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنند. سپس هرکدام از درسهای این دوره با فاصله زمانی معینی که شما تعریف کرده اید برایشان ارسال خواهد شد. بنابرین شما یکبار سیستم را راه اندازی می کنید و سپس تمامی کارها بطور خودکار انجام می شوند. برای تبلیغات هم می توانید به نشریات وابسته به زمینه کاری خود، مطلبی را درباره برگزاری دوره آموزشی رایگان بفرستید تا چاپ شود. در انتهای هر درس دوره آموزشی ، می توانید محصول خود را نیز معرفی کرده و آنرا به وب سایت خود لینک دهید. یکی از بهترین ارائه کنندگان سرویس ایمیل www.aweber.comاست.
4- به مشتریان کنونی خود هر محصول جدید را معرفی نمایید.
همانطور که هموراه سعی در بازاریابی و تبلیغ محصولات خود به علاقه مندان می نمایید، با همان جدیت می توانید محصولات جدید را به مشتریان خود معرفی نموده و آنان را ترغیب به خرید نمایید.برای برگزاری تبلیغات دو مرحله ای شیوه های متعددی وجود دارند. در بسیاری از موارد، با بکارگیری این شیوه ها ، در زمانی بسیار کم، به عده قابل توجهی از علاقه مندان دسترسی پیدا خواهید کرد.
1- با کمک مشارکت انتفاعی فهرستی از علاقه مندان بسازید.
مشتریان و علاقه مندانی که توسط شریکهای تجاری شما در تماس هستند، و شما را به آنان توصیه می کنند، یکی از بهترین انواع علاقه مندان می باشند.(شریک انتفاعی فرد یا شرکتی است که در ازای کمک به فروش شما، سودی دریافت می کند.)  فروش به علاقه مندانی که شریک انتفاعی، شما را به آنان معرفی کرده است، بسیار آسانتر است، مخصوصا اگر نامه ای که شریک برای مشتریان خود می فرستد، بدقت و با ظرافت تهیه شده باشد. وقتی در نامه اطلاعات تماس را قرار می دهید، با پیشنهاد دفترچه ای رایگان یا هرچیز قابل توجه برای مشتری، مشتریان را ترغیب کنید تا با شما تماس بگیرند.
2-به کمک محصولی بسیار ارزان قیمت، علاقه مندان را تبدیل مشتری کنید.
روشی بی نظیر برای برگزاری تبلیغات دو مرحله ای آن است که محصولی بسیار ارزان برای فروش عرضه کنید و به خریداران، محصولات گرانتر خود را تبلیغ کنید و حتی سعی در فروش محصولات گرانتر در هنگام خرید محصول ارزان نمایید. اگر کلاسهای آموزشی برگزار می کنید می توانید سی دی آموزشی تهیه نموده و در آن مطالب مقدماتی را آموزش داده و همچنین کلاسهای حضوری خود را معرفی نموده و دلایلی ارائه دهید که با شرکت در کلاسها سود خواهند برد.حتی می توانید محصول ارزان خود را بدون سود بفروشید و تمامی هزینه های تولید، بسته بندی و ارسال را  محاسبه نموده و در تبلیغ خود این هزینه ها را ذکر کرده و تاکید کنید که به قصد معرفی شرکت، این محصول  را دقیقا با قیمت تمام شده به فروش می رسانید. هیچگاه قیمت نهایی را گرد نکنید. قیمتی مانند 3850 تومان بسیار باورپذیرتر از 4000 تومان خواهد بود. مزیت این شیوه تبلیغات دو مرحله ای آن است که هزینه تبلیغات را مشتری می پردازد و همینطور بعلت قیمت ارزان محصول ، معمولا استقبال فراوانی می شود و براحتی فهرست علاقه مندان جمع آوری می شود.برای مشاهده نمونه ای از این محصولات ارزان به مدیر سبز مراجعه کنید
3- از سیستمهای پاسخ دهی خودکار ایمیل استفاده کنید.
اگر از آن عده ای هستید که همواره به جدیدترین تکنولوژی ها علاقه مندند و می خواهند کارشان از دیگران یک پله بالاتر باشد ، از استفاده از این روش لذت خواهید برد. امروزه شرکتهای متعددی بوجود آمده اند که خدمات پیشرفته ایمیل در اختیار دارندگان وب سایت می گذارند. یکی از این خدمات سیستم پاسخ دهی خودکار برای ایمیل است. مثلا شما می توانید یک دوره آموزشی در 5-7 درس تهیه کنید. منظور از دوره آموزشی فقط چند صفحه متن است که آنرا برای علاقه مندان ارسال نمایید. سیستمهای پاسخگویی خودکار این امکان را به شما می دهند تا براحتی و بدون یادگیری برنامه نویسی، فرمی را در سایت خود قرار دهید تا علاقه مندان به شرکت در دوره ، نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنند. سپس هرکدام از درسهای این دوره با فاصله زمانی معینی که شما تعریف کرده اید برایشان ارسال خواهد شد. بنابرین شما یکبار سیستم را راه اندازی می کنید و سپس تمامی کارها بطور خودکار انجام می شوند. برای تبلیغات هم می توانید به نشریات وابسته به زمینه کاری خود، مطلبی را درباره برگزاری دوره آموزشی رایگان بفرستید تا چاپ شود. در انتهای هر درس دوره آموزشی ، می توانید محصول خود را نیز معرفی کرده و آنرا به وب سایت خود لینک دهید. یکی از بهترین ارائه کنندگان سرویس ایمیل www.aweber.comاست.
4- به مشتریان کنونی خود هر محصول جدید را معرفی نمایید.
همانطور که هموراه سعی در بازاریابی و تبلیغ محصولات خود به علاقه مندان می نمایید، با همان جدیت می توانید محصولات جدید را به مشتریان خود معرفی نموده و آنان را ترغیب به خرید نمایید.برای برگزاری تبلیغات دو مرحله ای شیوه های متعددی وجود دارند. در بسیاری از موارد، با بکارگیری این شیوه ها ، در زمانی بسیار کم، به عده قابل توجهی از علاقه مندان دسترسی پیدا خواهید کرد.
1- با کمک مشارکت انتفاعی فهرستی از علاقه مندان بسازید.
مشتریان و علاقه مندانی که توسط شریکهای تجاری شما در تماس هستند، و شما را به آنان توصیه می کنند، یکی از بهترین انواع علاقه مندان می باشند.(شریک انتفاعی فرد یا شرکتی است که در ازای کمک به فروش شما، سودی دریافت می کند.)  فروش به علاقه مندانی که شریک انتفاعی، شما را به آنان معرفی کرده است، بسیار آسانتر است، مخصوصا اگر نامه ای که شریک برای مشتریان خود می فرستد، بدقت و با ظرافت تهیه شده باشد. وقتی در نامه اطلاعات تماس را قرار می دهید، با پیشنهاد دفترچه ای رایگان یا هرچیز قابل توجه برای مشتری، مشتریان را ترغیب کنید تا با شما تماس بگیرند.
2-به کمک محصولی بسیار ارزان قیمت، علاقه مندان را تبدیل مشتری کنید.
روشی بی نظیر برای برگزاری تبلیغات دو مرحله ای آن است که محصولی بسیار ارزان برای فروش عرضه کنید و به خریداران، محصولات گرانتر خود را تبلیغ کنید و حتی سعی در فروش محصولات گرانتر در هنگام خرید محصول ارزان نمایید. اگر کلاسهای آموزشی برگزار می کنید می توانید سی دی آموزشی تهیه نموده و در آن مطالب مقدماتی را آموزش داده و همچنین کلاسهای حضوری خود را معرفی نموده و دلایلی ارائه دهید که با شرکت در کلاسها سود خواهند برد.حتی می توانید محصول ارزان خود را بدون سود بفروشید و تمامی هزینه های تولید، بسته بندی و ارسال را  محاسبه نموده و در تبلیغ خود این هزینه ها را ذکر کرده و تاکید کنید که به قصد معرفی شرکت، این محصول  را دقیقا با قیمت تمام شده به فروش می رسانید. هیچگاه قیمت نهایی را گرد نکنید. قیمتی مانند 3850 تومان بسیار باورپذیرتر از 4000 تومان خواهد بود. مزیت این شیوه تبلیغات دو مرحله ای آن است که هزینه تبلیغات را مشتری می پردازد و همینطور بعلت قیمت ارزان محصول ، معمولا استقبال فراوانی می شود و براحتی فهرست علاقه مندان جمع آوری می شود.برای مشاهده نمونه ای از این محصولات ارزان به مدیر سبز مراجعه کنید
3- از سیستمهای پاسخ دهی خودکار ایمیل استفاده کنید.
اگر از آن عده ای هستید که همواره به جدیدترین تکنولوژی ها علاقه مندند و می خواهند کارشان از دیگران یک پله بالاتر باشد ، از استفاده از این روش لذت خواهید برد. امروزه شرکتهای متعددی بوجود آمده اند که خدمات پیشرفته ایمیل در اختیار دارندگان وب سایت می گذارند. یکی از این خدمات سیستم پاسخ دهی خودکار برای ایمیل است. مثلا شما می توانید یک دوره آموزشی در 5-7 درس تهیه کنید. منظور از دوره آموزشی فقط چند صفحه متن است که آنرا برای علاقه مندان ارسال نمایید. سیستمهای پاسخگویی خودکار این امکان را به شما می دهند تا براحتی و بدون یادگیری برنامه نویسی، فرمی را در سایت خود قرار دهید تا علاقه مندان به شرکت در دوره ، نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنند. سپس هرکدام از درسهای این دوره با فاصله زمانی معینی که شما تعریف کرده اید برایشان ارسال خواهد شد. بنابرین شما یکبار سیستم را راه اندازی می کنید و سپس تمامی کارها بطور خودکار انجام می شوند. برای تبلیغات هم می توانید به نشریات وابسته به زمینه کاری خود، مطلبی را درباره برگزاری دوره آموزشی رایگان بفرستید تا چاپ شود. در انتهای هر درس دوره آموزشی ، می توانید محصول خود را نیز معرفی کرده و آنرا به وب سایت خود لینک دهید. یکی از بهترین ارائه کنندگان سرویس ایمیل www.aweber.comاست.
4- به مشتریان کنونی خود هر محصول جدید را معرفی نمایید.
همانطور که هموراه سعی در بازاریابی و تبلیغ محصولات خود به علاقه مندان می نمایید، با همان جدیت می توانید محصولات جدید را به مشتریان خود معرفی نموده و آنان را ترغیب به خرید نمایید.

تاریخ ارسال: 1391/7/10
تاریخ بروزرسانی: 1391/7/10
تعداد بازدید: 4183
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو