en
رفتار در مقابل استعداد

80% موفقیت یک فروشنده حرفه ای توسط رفتار تعیین خواهد شد و فقط 20% توسط استعداد .
20% موثر بودن در فروش از دانش در خصوص کالا برمی آید .
در فروش باید نگرش و تفکر مثبت داشت . زمانی که آگاهی کامل از چیزی که می فروشید داشته باشید و در ارائه ی آن توانایی داشته باشید اعتماد به نفس پیدا می کنید که لازمه نگرش و تفکر مثبت است . برای داشتن نگرش و تفکر مثبت باید نسبت به خودمان و محیط کارمان نگرش خوش بین و سازنده داشت .
 ویلیام جیمز در سال 1905 نوشت بزرگترین انقلاب نسل من این است که کشف کریم افراد از طریق دادن افکارهای درونی خود قادر خواهند بود که جوانب بیرونی خود را عوض کنند . بهترین فروشنده ها روحیه ی مسلط ،آرام ،اعتماد به نفس بالا و حس امیدواری مثبت دارند .هر کاری که انجام می دهند فکر می کنند ،در راستای تحقق اهدافشان است .

تاریخ ارسال: 1392/1/18
تاریخ بروزرسانی: 1392/1/18
تعداد بازدید: 6883
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو