en

خویشتن شناسی


خویشتن بینی مجموعه ای از عقایدتان است که راجع به خود و دنیای اطرافتان دارید و آن برنامه اصلی کامپیوتر ضمیر نیمه خود آگاه شما می باشد. شما برای هر قسمت از زندگی خود به طور جداگانه یک خویشتن بینی کوچک تری دارید. این خویشتن بینی های کوچکتر تعیین می کند شما چطور فکر یا احساس می کنید و در ارتباط با هر چیزی (مثلا: مردم - ورزش - یادگیری - روابط کاری و...) چگونه هستید ((خودم: تصورمان از خودمان - برداشتی از خودمان داریم )) اگر بخواهیم هر تغییری اعمال کنیم باعث ایجاد ناراحتی در ما می شود چون باید از ناحیه راحتی خودمان بیرون بیاییم بنابراین احساس استرس می کنیم و اگر میزان تغییرات زیاد باشد حتی ممکن است سلامتی جسمانی شما هم تحت تاثیر قرار بگیرد. تصور شخصی ما تعیین کننده میزان عملکرد و موثر بودن ما در هر کار است. بنابراین برای اینکه هر تغییری ایجاد کنیم بایستی فکرمان را عوض کنیم. اگر خواستیم بیشتر بفروشیم باید در تصورمان نسبت به خودمان تغییر ایجاد کنیم و قبول کنیم که می توانیم فروش و درآمد بیشتری داشته باشیم. باید خواسته هایمان را افزایش دهیم و اهداف بالاتری انتخاب کنیم و نهایتا خود را به عنوان یکی از موفق ترین و پردرآمد ترین فروشنده ها ببنیم. آرایش ذهنی شما خویشتن ایده آل تصور نسبت به خود عزت نفس خویشتن ایده آل: مجموعه ای از تمام خصوصیات دیگران که شما به آنها ارزش می گذارید. فروشندگان موفق علاوه بر پیشرفت در واحدفروش، مایلند در زندگی شخصی شان هم پیشرفت کنند وقتی شما اهداف بالاتری را برای خود تعیین کنید خویشتن ایده آل شما هم پیشرفت می کند و خویشتن ایده آل نیروی محرکه قوی برای رسیدن به اهدافتان می باشد. مهمترین قسمت ایجاد خویشتن ایده آل این است که درک کنید تمام موفقیتهایی که یک شخص دیگر به آن نایل شده، شما نیز می توانید به آن نایل شوید. پیشرفت در خویشتن ایده آل در تصورتان می باشد و هیچ گونه مرزی در تصورتان وجود ندارد مگر محدودیت هایی که خودتان تعیین می کنید. برای اینکه بدانید خویشتن ایده آل شما چیست از خود سئوالاتی مانند سئولات زیر استفاده کنید: - اگر آن شخصی بودید که می توانستید باشید چگونه رفتار می کردید؟ این گونه سئوالات را از خود بپرسید و زندگی خود را با پاسخ هایی که خود داده اید یکی کنید. ما هر طور که در مورد خودمان فکر کنیم همان جور رفتار می کنیم. وقتی خود را گونه ای دیگر ببنیم گونه ای دیگری رفتار می کنیم بنابراین احساس دیگری خواهیم کرد و در نتیجه نتایج متفاوتی بدست خواهیم آورد. عزت نفس: اینکه هر کسی چقدر خودش را دوست دارد و به خود احترام می گذارد. هر چه عزت نفس بیشتر باشد موفقیت هم بیشتر می شود. عزت نفس رابطه ی بین تصورتان از خودتان (در زمان حال) و خویشتن ایده آل شماست.

تاریخ ارسال: 1392/1/19
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/20
تعداد بازدید: 7320
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو