en

ترس از طرد شدن و ترس از شنیدن نه ترس از طرد شدن به دلیل عزت نفس پایین است. یعنی احساس حقارت ،بی ارزشی ،احساس اینکه شما خوب نیستید ،نیمه خالی لیوان را دیدن و.......دست کم گرفتن خود. تنها ترس ذاتی است که وقتی ما به دنیا می آییم با ماست: 1) ترس از افتادن 2) ترس از صدای بلند بقیه ترس ها از جمله ترس از طرد شدن اکتسابی است . چون والدین ما از بچگی محبت خودشان را نسبت به ما مشروط میدانند.بنابراین می توانیم این ترسها را از خود دور کنیم . وقتی کسی ما را طرد میکند شخصیت ما را طرد نمی کند ،چون مشتری ما را نمی شناسد. طرد کردن مربوط به وضعیت خاص مشتری است ،نه شخصیت و تبحر شما . اینکه این همه تبلیغات در رسانه ها و خیابانها و........وجود دارد و ما به آنها عکس العمل نشان نمی دهیم نمونه ای از طرد شدن است . شغل شما این است که آرام و با حوصله باشید . هیچ چیزی وجود ندارد که مشتری بتواند به شما بگوید که شما را تحت تاثیر قرار دهد چرا که یک مسئله شخصی در میان نیست . راه حل ها: - بهترین روش برای مقابله با ترس ،مقابله تکراری با عوامل ترس است تا اینکه آن ترس از بین برود در روانشناسی به این روش حساسیت زدایی سیستماتیک می گویند . آن قدر این کار را انجام میدهید تا اینکه دیگر ترس نداشته باشید . - هر چه را که از آن وحشت دارید انجام دهید ،آنگاه می توانید مطمئن شوید که مرگ آن حتمی است . - یک روش دیگر برای از بین بردن وحشت شما اینست که یاد بگیرید راجع به آن صحبت کنید . یک فروشنده باید احساس کند که از طریق ارائه ی فروش خود به مشتری مشکل او را حل می کند . باید قلبا خواسته باشد که به مشتری بگوید که ترس آنها منطقی ندارد .فروشنده باید از آنها بخواهد که یک تصمیمی راجع به خرید در همان لحظه بگیرید این خواسته درونی از حس اعتماد نفس طبیعتا زمانی بوجود می آید که شما ترس از طرد شدن آن را از بین برده باشید.

تاریخ ارسال: 1392/1/20
تاریخ بروزرسانی: 1392/1/20
تعداد بازدید: 7007
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو