en


داگلاس بورگام (Douglas Burgum) يكى از معاونان ارشد شركت مايكروسافت و مدير بخش ارايه‌ى راهكار براى كسب و كار اين شركت است كه اين هفته در كنفرانس گردهمايى 2004 كاربران در Kissimmee شركت كرده بود، با Computer World درباره‌ى آينده‌ى چهار خط ERP كه همچون نرم افزارهاى CRM توسط مايكروسافت آغاز شده است، گفت و گو داشت. او همچنين درباره‌ى «طرح Green» كه همان تلاش مايكروسافت براى يكپارچه سازى گستره‌‌اى از نرم افزارهاى فرايند كسب و كار (Business Process Applications) است، سخن گفت. آنچه در اين نوشتار مى‌آيد، خلاصه‌اى از اين گفت و گوست:
آيا مى‌توانيد ايده‌اى درباره‌ى قياس مايكروسافت با رقبايش همچون SAP AG و PeopleSoft ارايه دهيد؟
به طور مشخص، ما در راه پيشرفت هستيم و وضعيت خود را با رقبايمان مقايسه نمى‌كنيم. ما امروز عمده‌ى تمركز فعاليت‌ خود را در بازارهاى كوچك و متوسط مى‌بينيم و آن شركت‌ها بر بنگاه‌ها متمركز شده اند. ما عمده‌ى رقابت را در بخش‌هاى بسيار پراكنده‌ى بازارهاى كوچك و متوسط مى‌بينيم، يعنى همان جايى كه به طور خاص، قدرت زيادى داريم و جايگاه ما در بازار رو به رشد است.
شركت‌هايى همچون Siebel System Inc. و SAP نيز در حال حركت به اين بخش‌ها هستند.
اين بازارى‌ست كه بيست سال است نرم افزارهاى مشهور در آن وجود داشته اند. آنان تازه‌ واردهاى اين بازار هستند كه مى‌خواهند جايگاه خود را در بازار تغيير دهند و به جايى بيايند كه ما كانال‌هاى شراكت و تعداد قابل توجهى از محصولات‌به سازى شده براى بازار و فروشندگان نرم افزار مستقل داريم.
آيا همچون Siebel ، Hosted CRM (CRM با برون سپارى برخى يا كل فعاليت‌ها) ارايه مى‌دهيد؟
ما براى مدتى با كمك Surebridge Inc. چنين CRM را ارايه مى‌كرديم، اما آنان كه چنين چيزى را مى‌خواهند، صد در صد بازار نيستند و آن دسته از مشتريان كه On-premise CRM مى‌خواهند، بخش بزرگ ترى از بازار را تشكيل مى‌دهند.
آيا تاخير Longhorn طرح توسعه‌ى محصولات شما را تحت تاثير قرار خواهد داد؟
آرى، تحت تاثير قرار خواهد داد. تلاش بر اين است كه از نوآورى‌هاى Longhorn استفاده شود، اما نكته‌ى مهم جدا ساختن آن از ورود Green (نسل بعدى نرم افزار) است. ما به Longhorn تكيه خواهيم كرد كه سيستم عامل جديد، رابط‌ (interface) جديد، فايل‌هاى سيستم و همه‌ى مزاياى سيستم عامل جديد را دارد. در حقيقت، ما بر روى Longhorn ساخت و ساز را ادامه مى‌دهيم و همه‌ى ابزارهاى Visual Studio و ابزارهاى سيستم .NET را در اختيار خواهيم داشت.
يكى از نقاط بهبود محصول ما، توانايى متناسب سازى با نياز مشتريان، آن هم به گونه‌اى كه امكان استفاده از نگارش‌هاى جديد محصولات همچنان باقى بماند، خواهد بود. افزون بر اين، Dr. Watson (ابزار گزارش گيرى از خطاها) در محصول Green وجود خواهد داشت و البته در نگارش‌هاى حاضر Solomon و Axapta نيز وجود دارد.
من تصور مى‌كنم بازخور آنى مشتريان و بهبود در قابليت‌هاى متناسب سازى، هزينه‌ها را كاهش خواهد داد. امروز، اگر شما سيستمى داريد كه چاپ و صدور فاكتور را انجام ‌مى‌دهد، مشتريان 80 درصد زمان خود را صرف 20 درصد معاملات غير معمول و استثنايى مى‌كنند. هدف ما، كمك به شركت‌هاى كوچك و متوسط براى به دست آوردن جريان كار (Workflow) هوشمندانه در دنياى واقعى فرايندهاست كه هزينه‌هاى آن در كمترين ميزان ممكن است.
به طور كلى، يك برداشت عمومى ناصحيح درباره‌ى Green وجود دارد و آن اين كه آينده‌ى اقتصادى ما در اين است كه Green را جايگزين خط كنونى محصولات خود سازيم. در حقيقت، محصول ERP كه به بلوغ رسيده، در بيشترين نقطه‌ى سودآورى خود قرار دارد. ما پاى‌بندى زيادى به خط فعلى محصولات خود داريم و از مشتريان خود نمى‌خواهيم كه به استفاده از Green روى آورند.
نمى‌خواهيم اين محصولات جاى خود را به Green بدهند، اما به مشتريان خود انتخابى مطمئن در آينده پيشنهاد مى‌دهيم و اگر مشتريان جديد ما در پايان يك دهه، محصول Green را بخواهند، مى‌توانند آن را داشته باشند. به بيان ديگر، مشتريان 10 سال فرصت براى روى آوردن به محصول جديد را دارند و هر آينه كه چنين تصميم را اتخاذ كنند، مسير هموارى براى آنان آماده است. به هر روى، اجبارى در اين باره وجود ندارد.
آيا پيشنهاد Oracle به PeopleSoft شما را تحت تاثير قرار داده است؟
به هيچ وجه تاثيرى بر كار ما نداشته است.
شما نزديك به يك سال به CRM پرداخته ايد. چه احساسى در اين باره داريد؟
از جانب مشتريان، احساس مثبتى داريم. به 1400 مشترى سيستم داده ايم و اين نيازمند آن بوده كه آنان Active Directory و Exchange داشته باشند و اين يك فروش به نسبت پيچيده است. ما احساس خوبى درباره‌ى شروع كار داريم. نگارش 1.00 بر اساس كدهاى جديد بود. نگارش 1.2 تنها يك روزآمد سازى كوچك نبود، بلكه ارزش يك سال تلاش براى توسعه‌ى سيستم را در خود داشت كه ثبات و كاركرد مناسب ترى را نسبت به گذشته داشت. اكنون نيز به سختى بر نگارش 2.00 كه طى دوازده ماه ارايه خواهد شد، كار مى‌كنيم و سرخوشيم از آن كه در اين كار پيشرو هستيم.
اجازه دهيد از نظرات شما درباره‌ى يكپارچگى استفاده كنيم.
كار صنايع به گونه اى‌ست كه اگر محصولات با يك ديگر بهتر كاركنند و به سادگى يكپارچه شوند، امور خود را بهتر پيش مى‌برند. به طور مشخص، وقتى نرم افزارهاى كاربردى كسب و كار (Business App) با هزينه‌هاى پس از خريد آنان، بيش از ارزش منافع ناشى از به كار گيرى آن‌ها هزينه براى مشتريان در بر دارد، بايد جهت تحقيق و توسعه‌ى خود را بدين سوى بگردانيم كه چگونه محصولات، بهتر كاركنند و امكان يكپارچه سازى داشته باشند.

ما بازخورهاى اساسى از مشتريان خود دريافت مى‌كنيم. آنان مى‌خواهند ز محصولات ما كه تمايلى به افزودن كاركردهاى بيشتر بدان‌ها نداريم، مزيت افزون ترى ببرند. اين همان چيزى‌ست كه مى‌خواهيم به آن بپردازيم.
موضوع مقاله : IT

نويسنده : Marc L. Songini

تاریخ ارسال: 1389/4/29
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/12
تعداد بازدید: 3474
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو