en
بازاریابی پروژه ای و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

بازاریابی پروژه ای و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان
 


برخی از سازمان ها به واسطه نوع محصول و نوع بازارهدف نیاز به مدیریت بازاریابی با محوریت پروژه های مخاطب خود دارند. به بیان دیگر با شناسایی پروژه های مختلف در زمینه های مختلف اقدام به فروش یک یا چند محصول در مقاطع زمانی متفاوت می نماییم.

اینکه کارشناس مربوطه یک پروژه چه کسی است و فعالیت ها و پیگیری های این شخص برای فروش به این پروژه در چه مرحله ای می باشد، می تواند توسط این سیستم مدیریت شود.

همچنین یادآوری و آلارم جهت یادآوری زمان های خاص در پروژه جهت تماس و ارتباط مجدد برای فروش محصولات جدید و یا سبد کالا می تواند سود ما را از یک پروژه افزایش دهد.

در این سیستم ما می توانیم عوامل مرتبط با پروژه مثل مدیر پروژه و یا پیمانکاران و یا ناظر پروژه را هم مدیریت نماییم.

کلیه فعالیت های انجام شده در فرآیند بازاریابی یک پروژه و ارتباط بین عوامل درون سازمانی با هم و ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی قابل ثبت می باشد.

استفاده از ارجاعات درون سازمانی با محوریت پیگیری کارهای مرتبط با یک پروژه خاص، این امکان را به مدیر پروژه،  عوامل فعال در پروژه و مدیریت سازمان می دهد تا بتواند نظارت لازم را بر کل پروژه ها به صورت کلی و به تک تک پروژه ها به صورت خاص داشته باشد.

در صورت صدور اسناد مالی مرتبط با پروژه، امکان ثبت این اسناد در قالب ثبت سفارش و پیش فاکتور قابل انجام خواهد بود.

در صورتیکه چند بازاریاب در خصوص فروش کالاهای مختلف به یک پروژه فعالیت نمایند توسط این سیستم قابلیت توزیع وظایف و نظارت به عملکرد آنها وجود خواهد اشت.

تاریخ ارسال: 1393/12/12
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 18598
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو