en
بازاریابی پروژه ای و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

بازاریابی پروژه ای و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

برخی از سازمان ها به واسطه نوع محصول و نوع بازارهدف نیاز به مدیریت بازاریابی با محوریت پروژه های مخاطب خود دارند . به بیان دیگر با شناسایی پروژه های مختلف در زمینه های مختلف اقدام به فروش یک یا چند محصول در مقاطع زمانی متفاوت می نماییم .

اینکه کارشناس مربوطه یک پروژه چه کسی است و فعالیت ها و پیگیری های این شخص برای فروش به این پروژه در چه مرحله ای می باشد، می تواند توسط این سیستم مدیریت شود .

همچنین یادآوری و آلارم جهت یادآوری زمان های خاص در پروژه جهت تماس و ارتباط مجدد برای فروش محصولات جدید و یا سبد کالا می تواند سود ما را از یک پروژه افزایش دهد.

در این سیستم ما می توانیم عوامل مرتبط با پروژه مثل مدیر پروژه و یا پیمانکاران و یا ناظر پروژه را هم مدیریت نماییم .

کلیه فعالیت های انجام شده در فرآیند بازاریابی یک پروژه و ارتباط بین عوامل درون سازمانی با هم و ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی قابل ثبت می باشد .

استفاده از ارجاعات درون سازمانی با محوریت پیگیری کارهای مرتبط با یک پروژه خاص، این امکان را به مدیر پروژه،  عوامل فعال در پروژه و مدیریت سازمان می دهد تا بتواند نظارت لازم را بر کل پروژه ها به صورت کلی و به تک تک پروژه ها به صورت خاص داشته باشد .

در صورت صدور اسناد مالی مرتبط با پروژه، امکان ثبت این اسناد در قالب ثبت سفارش و پیش فاکتور قابل انجام خواهد بود .

در صورتیکه چند بازاریاب در خصوص فروش کالاهای مختلف به یک پروژه فعالیت نمایند توسط این سیستم قابلیت توزیع وظایف و نظارت به عملکرد آنها وجود خواهد اشت .

تاریخ ارسال: 1393/12/12
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/20
تعداد بازدید: 15002
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو