en
مدیریت سازمان های چند ملیتی با CRM

مدیریت سازمان های چند ملیتی با CRMدر سازمان های بزرگ که فعالیت همزمان در چند کشور دارند وجود یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان به صورت چند زبانه می تواند کمک شایانی به یکپارچه کردن اطلاعات و مدیریت و نظارت متمرکز بنماید. در این گونه سازمان ها ارتباطات درون سازمانی اهمیت بالایی پیدا میکند و با استفاده از ابزارهای نرم افزار CRM به راحتی می توان برای هر یک از پرسنل در هر یک از دفاتر با توجه به جایگاه سازمانی سطوح دسترسی به منوها و  بخش های مختلف برنامه را فعال نمود.

در پاره ای از سازمان ها برای انجام یک فعالیت درخواست در یک کشور توسط یکی از دفاتر ثبت میشود (برای مثال درخواست خرید یک کالا که می بایست برای تامیین کالا از یک کشور دیگر فرآیندهای وارداتی آن محصول پیگیری شود )

ادامه پیگیری مربوط به این درخواست در یک کشور ثالث می بایست توسط تیم بازرگانی انجام شود. در این بین تعاملات چندباره جهت هماهنگی های نهایی با مشتری باعث میشود تماس ها و ارتباطات مکرری برقرار شود و این سیستم می تواند تمام این تعاملات را ثبت نموده و با استفاده از بخش آلارم ها بدون تداخل در فعالیت ها تمام فعالیت ها را به هنگام و به صورت برنامه ریزی شده مدیریت نمود.


تهیه و تنظیم : مهندس حمیدرضا متشکر

تاریخ ارسال: 1394/5/21
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/5
تعداد بازدید: 9272
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو