en
با CRM چه اتفاقی می افتد؟

با CRM چه اتفاقی می افتد؟1_ شناخت نیازهای مشتری

2_ شناخت نکات روانشناسی مشتری

3_ ایجاد روابط بهتر در زمان کوتاه تر به صورت خاص برای هر مشتری

4_ کنترل تعهد ها و پاسخ گویی به مشتری با CRM

5_ ایجاد زیر ساخت های فروش مثل بررسی های اولیه در بازارهای هدف

6_ مدیریت تکرار فروش با اطلاعات و تحلیل ها و گزارشهای سیستم

7_ شناسایی نقاط بحران در بازه های زمانی قابل تکرار

8_ امکان مدیریت و بررسی عکس العمل مششتری برای تک تک محصولات

9_ امکان بررسی عکس العمل بازارهای هدف نسبت به یک محصول

10_ اندازه گیری حفظ رضایت مشتری

11_ نظرسنجی از مشتریان

12_ مدیریت هوشمند درون سازمانی پرسنل تیم فروش و تیم بازاریابی و عملکرد هر کدام

تاریخ ارسال: 1394/7/25
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/15
تعداد بازدید: 15142
کلمات کلیدی
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو