en
راز موفقیت در ایمیل مارکتینگ

ایمیــل مارکتینگ یکی از ابزارهای مهم برای بازاریابی مدرن است که باعث گستـرش دسترسـی به پیامهـای خود و تعامــل با مخاطبــان میشود. وقتـی که ما از این ابـزار به درستـــی استفــاده کنیم در واقـع از تواناییهـای این تکنیـک خاص استفــاده میکنیم.

 

ایمیـل مارکتینــگ موفق برای محصـــولات خـود جذابیــت ، شهرت و در نهایت ایجاد فروش میکـند.  فروشندگان زمان و هزینه بسیاری برای مدیریت در فروش هزینه مینمایند. ایمیل مارکتینگ فروش و اطلاع رسانی شــما را تسهـیل و تسریع خواهد نمود و شما قادر خواهید بود با شیوه های مفید ، منجــر به افزایش بازدهی اطلاع رسـانی و جلــب حداکثـری مخاطــب شوید. این مـقاله بهتریــن تمرین ها را برای بهینه کردن ایمیل مارکتینگ ارائه میدهـد. اصـولا” همیـشه یک قانون و راهکار برای همه کسب و کارها کارآیی ندارد. ده راهکار وجـود دارد که شـما را در ایمیــل مارکتینـگ تان موفق خواهد کرد. چه بخواهید تازه شروع کنید و چـه بخواهیــد سطـــح خود را ارتقــاء دهیـــد ، این راهکـــارها دارای قابلیت های فراوان و توانمندیهای خاص خود است.

با استفاده از استراتژیهای توانمند و محتوای مناسب ، مدیریت لیسـت و ارسال بهینه ، ایمیل مارکتـینـگ تان را به بهتـرین نحـو ممکن انجام دهید 

شناسایی مشکل
وقتی شما از ایمیل مارکتینگ در کسب و کار خود استفاده مینمایید شناسایی نوع مشکلات بوجود آمده در حین کار و رفـع آنها از مهمترین اقدامات است. اگر شما به دنبال جلب حداکثری مخاطب و یا افزایش فروش ، ارائه خدمات حداکثری و یـا افزایش محبوبیت و شهرت تجاری خود هستید ، ایمیل مارکتینگ یک مسئله ضروری برای موارد بالا می باشد. همین طور ایمیل مارکتینگ علاوه بر مسائل بالا ، رابطه شما و مخاطبینتان را در بالاترین و بهترین حالت ممکن حفظ خواهد نمود. در نظر سنجی های بعمل آمده در حوزه بازاریابی الکترونیک ، نشـان داده شـده که حدود 67 درصد از افـراد بالـغ در آمریکا به ایمیــل مارکتیــنگ علاقـه نشـان داده و به آن اعتمــاد مینماینــد و بر روی تبلیغــات و لینکهای موجود در ایمیلهای شان کلیک مینمایند. نظر سنجی ها نشان میدهد که مردم زمانی به ایمیل مارکتینگ اعتماد میکنند که اطـلاعات درست بوده و از منبع قابل اعتمادی ارسال شونـد. ایمـیل مارکتینـگ نیازمنـد این مسئله اسـت که اهـداف از قبـل مشخـص گردنـد. در هنگـام توسعه اهداف خود بیاد داشته باشید که شما برای حل مشکلات تلاش میکنید که بدین منظور میبایست تجزیه تحلیلـی دقیق
صورت پذیرد که این مسئله ارائه پیشنهادات ویژه به مخاطبین هدف را بهمراه دارد

ایجاد و انتخاب محتوای مناسب
محتوای جذاب و مناسب باعث ارتباط خوب و قوی بین شما و مشتریانتان میگردد. همچنین این مسئله زمان پاسـخ گـویی و ارسال ایمیل هایتان را کوتاه تر و ساده تر خواهد نمود. همچنین باعث ایجاد حس احترام مشتری و ایجاد ارتباط صمیمانه تر میگردد. محتوای مناسب سبب میشود که بازاریابی ایمیل شما ، منجر به ارتباط و اتصال بهتر به مخاطبانتـان گردد و ایـن را میتوانید با ارسال بالا در تعداد پیام کمتر در ایمیل مارکتینگتان انجام دهید. به طور قطع شما به دنبال این هستید که ایمیلهای شما خوانده شود. پس باید از آدرس فرستنده ، محتویات و عنـاوین مناسبی استفـــاده نمـاییـد. محتــوای مناســب باید دارای عناوین جذاب و گیرا برای جلب نــظر مخاطب باشــد. ایمیل ها و کمپینــهای شما میبایسـت بگونه ای طراحی گردند که دلیلی برای عملکرد مثبت داشته باشنـد. بسته به نوع کسب و کارتـان می توانیــد از دو بار در روز تا یک بار در هفـــته با ارسال کمپینهای خود بپردازید و ارتباط موثر و هدفمندی با مخاطبین خود داشته باشید

مدیریت لیست
افراد موفق در حوزه ایمیل مارکتینگ به شدت دقت عمل داشته و دارای پشت کار بسیار زیادی برای مدیریت لیستهای خود میباشند. شروع بکار آسان است فقط می بایست نوع لیستی را که میخواهید از آن در ایمیل مارکتینگ استفاده کنید مشخص نمایید. شما میتوانید لیستی بدون زیر گروه و یا دارای چندین گروه مرتبـط با خدمــات مختـــلف بسـازید. به طور کلی شمــا میتوانید لیستهای تخصصی و جداگانه برای مخاطبین خود ایجاد نمایید مثل لیست پزشکان ، لیست آقایـان ، لیـــست بــانوان ، لیست مشاغل خــاص و غــیره. برخــی افراد ترجیح میدهند تنها یک لیست ولی با چندین گروه بندی و تقسیم بندی از نظر محتوا و علائق مخاطبین داشته باشند. صرفنظر از همه اینها شما میبایست همیشه لیست مخاطبین خــود را مـدیریت نمایید. استفاده از لیستهای تاریخ گذشـته ، سبب اسپم شدن و بلــوکه شـدن ایمیلهایتــان میشود.

همچنیــن هیچ وقت از پیشنــهادات وسوسه انگیز مثل خرید لیست و یا دانلود لیست از سایر وبسایتها استفاده نفرمایید و ما هرگز استفاده از این گونه روشها را به شما توصیه نمی نماییم. شما میبایست به مخاطبینتان اطلاع دهید که چگونه در لیست شما جهـت دریــافت ایمیــل قرار گرفته اند. این موضوع حتما” میبایست در قسمتی از ایمیل های ارســالی شما گنجانده شود. از دیگر عناصر مهم در ســالم نگه داشتن لیستتان این می باشد که تاییدیه ای در ایمیلــهای خود برای فرم ثبت نام قــرار دهید. مخاطبین شما حتــما” لازم است که تاییدیه اولیه خود را در خصوص عضویت در خبرنامه شما تایید نمایند. این تاییدیه از شمــا در جلوگیـری از هــرز رفتن ایمیلهای ارسالی تان محافظت کرده و در بالا بردن درصد ارسال مفید ایمیل ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود

زمانبندی دقیق و منظم
هم اکنون شما مقداری از کارها را انجام داده اید و یک نقشـــه راه به همراه محتــوایی منـاسـب برای ایمـیل مارکتینـگ خود دارید.اما نکته اینجاست که چه زمانی میبایست ایمیلها را ارسال نمود…. ؟ اگر میخواهــید بهترین نتجه را در ارسال ایمــیل هایتان داشته باشید و به بالاترین نرخ بازدید از ایمیلهایتان دست یابید ، می بایست مناسب ترین زمان ارسال ایمیلهایتـان را بدانید. حال سوال اینست که اگر افراد ، ایمیل خـود را در روزی نامناســب ارســال کنند آیا بر روی نتــایج ایمیل مارکتینــگ آنان موثر است ؟ جواب این سوال بستگی به جهانی بودن حوزه عمل شما یا داخلی بودن مخاطبــین هــدف دارد. توضـــیح اینکـه ، اگر شما ایمیل خود را برای مخاطبین مختلف در اقصی نقاط دنیا ارسال مینمایــید می بایســت ، زمان ، موقعیــت و روز ارسـال را مد نظر قرار دهید. بر اساس تحقیقات صورت گرفتـه ، معمولا” بهتـرین زمان برای خــوانده شدن ایمیلـــها ، زمانهای نزدیک به وقت ناهار است. اصولانخستین روز کاری هفته ، زمــان مناسـبی برای ارســـال نمی باشد. بیشتــرین میــزان بازدیـد از ایمیلها در روزهای وسطی هفته میباشد. از آنجا که این آمارها بصورت میانگین می باشد ، ذکر این نکته ضروری است که همیشه حتما” قبل از ارسال قطعی ایمیل، ارسال آزمایشی صورت پذیرد. اگر شما قصد ارسال ایمیل داریـد میبایسـت چند بار بصورت تستی در قالب تغییرات متنوع و مختلف این کار را انجام دهید تا از کم و کیف ایمیل ارسالی خود مطلع شده و به بهترین نتیجه ممکن دست پیدا کنید. یعنی شما میتوانید با انجام تغییرات مختلف در شکل ظاهری و محتوای ارسـالی ایمیـل خود ، آن ایمیلها را به صورت تستی فرستاده و به بهترین ایمیل خود از لحاظ شکل و محتوا دست پیدا کرده و آنگـاه ارسال نهایی خود را انجام دهید

ادغام با شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی از قبیل توییتر و لینکدین با توجه به پتانسیـل بالای خــود و دارا بـودن مخاطبــین زیاد ، دارای بازدیــد بسیار بالایی میباشند. شما میتوانید با ارسال ایمیلهای خود به شبکه های اجتماعی ، به بهترین نتایج ممکن دست یابید. این مسئله باعث ایجاد یک تعامل دوطرفه بسیار قوی بین شما و مخاطبینتان میگردد. شما میتوانید با یک کار همـاهنـگ و با به اشتراک گذاردن محتوای ایمیل خود در شبکه های اجتماعی ، به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنید. همچنین میتوانیـد به طور همزمان ، در ایمیلهایتان و در پستهای شبکه های اجتمـاعی مـــورد نظر ، از یک نــام تجــاری مخصـــوص به خود استفاده فرمایید. مضافا” میتوان از عناصر جذاب و قابل توجه در ایمیل خود استفاد ه کرده تا مخاطبین شمـا در شبــکه های اجتماعی با دیدین آ نها ، محتوای شما را به اشتراک گذارند. اغلب شبکه های اجتماعی معروف ، اجـازه به اشتراک گـذاری مطالب را به مشترکین خود داده اند. میـزان کارایی به اشتــراک گــذاردن در صفحات اجتــماعی ، ارتباط مستقیــمی با نوع ، جذابیت و کیفیت محـتوای شـما دارد. بهترین راه برای شناخت کارآمد ترین و موثرترین شیوه ارسال ایمیل ، انجام دو تسـت مقایسه ای به صورت همزمان میباشد که با استفاده از این تست شما میتوانید متوجه شوید که مخاطبینتان استفـاده از کـدام شبــکه اجتمـــاعی را ترجیـــح میدهنــد و در کــدام شبکه اجتماعی از اقبال بیشتری در جلب نظر مخاطبین برخورارید. شما میبایست تجزیه و تحلیل محتوا ، اولویت بندی مخاطبین و ایجاد کمپینهای ایمیلی را به صورت هدفمند آغاز کــرده و لینــک ایمیلهای خود را در شبکه های اجتماعی قرار دهید

آزمایش ایمیل قبل از ارسال
بازاریابان موفق میدانند که در صنعت خدمات ارائه ایمیل ، مهمترین عنصر ، عنصر گزارش گیری بوده و نمیتوان کارها را با حدس و گمان پیش برد. تست کردن ایمیل قبل از ارسال ، این امکان را به شما میدهد که تاثیر بیشتری بر روی مخاطبین خود بگذاریم. بنا به آمار ، بیشترین تاثیر در ارسال وقتی انجام میشود که موارد فوق رعایت گردند. انجام یک تست مقایسه ای ، راه حلی بسیار کارآمد جهت چک کردن شکل و محتوای نهایی ایمیل ارسالی میباشد. آیتمهای مورد اشـاره برای ایجـاد یک ایمیل ( کمپین ) موفق شامل عنوان ارسال و زمان ارسال میباشند. محدودیتها در ایمیـل خود را همراه در ابتــدای کار و قــبل از ارســـال ایمیل مشخـــص کــرده و سپس ارسـال نمایید. به عنوان مثال شما میخواهید کمپین خود را محدود به لیست خاصی نمایید ( مثلا” گروه وکلاء ). در این حالت ابتدا لیست مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس ایمیل را ارسال فرمایید. عادت به انجام تست قبل از ارسال ، یکی از مهمترین عوامل رسیدن به درصد بالای بازدهی در راستای اهداف تجـاری و یـا اطلاع رسانی می باشد. بیشتر خدمات دهندگان در عرصه ایمیل مارکتینگ ، پیغامهای خود را قبل از ارسال از نظر آیتمهایی از قبیل غلطهای املایی و یا درج کلماتی که درصد اسپم شدن را بالا میـبرند تــست مینــمایند و یا قبل از ارسال ، یک نـمـای کامل از کمپین ( ایمیل ) ارسالی ، با دقت میبیند و ازمایش مینمایند. همچنین این ابزارها برای تعییـن کارهــایی نظــیر فیـلتر شدن ، اسپم نشدن و مبارزه با فایروالها سودمند هستندو سبب آماده شدن صد در صدی ایمــیل هــای شمــا قبــل از ارسـال میگردند. در ادامه ، لازم به ذکر است که بهتر است برای چک کردن ایمیل هایتان با بهره گیری از زبانهـــای اچ تی ام ال و سی اس اس مطمئن شوید که ایمیلهایتان به شکلی مناسب در مرورگرهای مختلف نمایش داده خواهند شد

اندازه گیری نتایج
از دیگر مواردی که باعث موفقیت در ایمیل مارکتینگ شما میباشد اینست که نحوه عملـکرد خـود را از طریـق نتایج و  داده های موجود در سیستم گزارش گیری میلیجن بسنجید. از ابزارهای موثر کاربردی برای سنجش میزان موفقیت عبارتند از
درصد باز شدن ایمیلها
درصد کلیکهای صورت گرفته بر روی لینکهای موجود در ایمیل
درصد لغو عضویت توسط مخاطبین
درصد بونس شدن ایمیلها
درصد میزان پاسخگویی افراد به سیستم به سیستم پاسخگوی خودکار

نرخ باز شدن ایمیلها نشان دهنده درصد افرادی است که ایمیل شما را در بازه زمانی مشخصی باز کرده و مطالعه نموده اند. از عوامل موثر در باز شدن ایمیل در سریع ترین زمان ممکن میشوند ، عنوان و محــتوای ایمــیل ارســالی می باشــند. نرخ کلیک با میزان بازدهی ایمیلهای ارسالی تان و نیز درصد جذب مخاطبین ، ارتباطی کاملا” مستقیم دارد. اگر نرخ کلیک شمـا پایین است کافیست کلمات مورد استفاده در ایمیل و یا محتوای انرا مورد ارزیابی مجدد قرار دهید. در صورت تمــایل به اخذ نتیجه بهتر و نرخ بالای کلیک ، بهتر است مخاطبــین خــود را در لیســت های جداگــانه تفکـیک نمایید. موفقــیت در ایمــیل مارکتینگ نیازمند رعایت ، کیفیت محتوا، دسته بندی مخاطبین هدف و ارسال صحیح و بدور از کلمات و عبارات مشـکل دار می باشد. میزان لغو اشتراک خود را به طور منظم رصد کنید و پس از پیـدا کـردن دلیل لغــو اشــتراک ، برای جلوگیــری از تکرار این اتفاق در ارسال های بعدی و توسط دیگر مخاطبینتان ، اقدامات لازم را معمول دارید

بونس شدن ایمیلها
انواع بونس شدن ها شامل
بونس شدن نرم
این نوع از بونس شدن ، شامل ایمیلهـایی است که آدرس صحیــح دارند ولی در لحظه ارســال ایمــیل توســط شــما ، امکان دریافت ایمیل را ندارند
بونش شدن سخت
در این حالت ، لیست شما ، دارای آدرس ایمیلهایی است که توانایی دریافت ایمیل را به طور کلــی ندارند. معمـــولا” به ایـن دلیل که آدرس ایمیل یا اصلا” وجود ندارد و یا خطای تایپی در وارد کردن آدرس ایمیل وجود داشته است
ایمیل های بونس شده ی نرم ، ایمیلهایی اند که تمایل به ماندن در لیست شما را هنــوز دارند. ارائه دهنده خدمات ایمیل ، با توجه به ابزارهای خود ، این دسته از ایمیلها را در لیست شما نگه میدارند. اما اگر بعد از چند بار تلاش برای ارسـال ایمیل ، کماکان ارسال ناموفق بود ، فورا” اقدام به حذف ایمیلهای مشکل دار از حساب کاربری خود نمایید تا به اعتـبار شمــا نزد شرکت ارائه دهنده خدمات ارسال ایمیل ، آسیبی وارد نگردد
ایمیل های بونس شده سخت ، می بایست در اسرع وقت از حساب کاربری شما حذف گردند در غیر اینصورت و در صورت تکرار ارسال به این دسته از ایمیلها ، به حساب کاربری شما خدشه وارد خواهد شد
مطمئن شوید که قوانین اس ام تی پی را رعایت کرده و بخاطر داشته باشید کـه در موراد بعــــدی از نتــایج و تجـــارب فوق استفاده نمایید

دریافت بازخورد کمپینهای ارسالی
این مسئله جنبه ای فراتر از چهار چوب ایمیل مارکتینگ دارد و ضرورت بسیاری در بیان آن وجود دارد. ایمـیل مارکتینــگ موفــق بستگی کامل به میزان رضایتمندی مخاطبین و مشتریان و ادامه رضایت آنان دارد. این مهـــم با ارســـال هدفمـــند و مناسب ایمیل با محتوای مفید و سودمند در جهــت رفع نیـــازهای مخــاطـب تحــقــق می یابد. شمـــا میتوانیــد با استــفاده از اطـــلاعات و آمارهای موجـــود از شرکتهای ارائه دهنده خدمات ایمیـــلی و یا بهره گیری گزارشات تجزیه و تحلیلــی رفتــار مخاطبیــن ، بازدهــی کـار خود را به میزان بسیار قابل توجهی ، بهبود بخشید. اما بیـاد داشــته باشید که برای مخاطبیـــن و مشــترکیــن خود ، به طــور مرتب فرمهای نظر سنجی ارسال نمایید. همچنین میتوانید از ســایر راه حـل های موجــود برای جمع آوری اطــلاعات که توسط شرکت ارائه دهنده خدمات به شما ارائه میگــردد استفاده نمایید. قبل از اینکه اسپــم شوید ، خود را به اثبات رسـانده و بر روی مخاطبینتان تاثیـر کافی و وافــی را بگذارید. ارائــه دهــندگان سرویسهــای ایمیلی ، این اطلاعات را از میــان گزارشــهای اسپم و سایر ابزارها در اخیتار شــما قــرار خواهــند داد برای دریافــت بازخــورد رفتـــار مشتریان نسبت به ایمیلهــای ارسـالی شما که این مسئله به شما کمک شایانی در جهت مفید نگه داشتن لیست های خـود و حفظ اعتبار نام تجاریتان خواهد نمود

خلاصه
موفقیت در ایمیل مارکتینگ نیازمند نوشتن چند پاراگراف ، کپـی کردن مطـالب و ارســال آنها نیست. کمــپین ها ( ایمیل ها ) نیازمند به طراحی های خلاقانه ، استراتژیهای خاص ، تحقیق بیشتر و پیگیری از مخاطبین و مشترکین می باشد. میلیجن با ابزارهای بسیار ساده و آسان و در عین حال پیشرفته و کارآمد طراحی شده است. در صورت علاقه به آشــنایی با عملــکرد میلیجن ، به شما پیشنهاد استفاده از یک حساب کاربری رایگان سی روزه مینماییم

با اتصال سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع با سیستم ارسال ایمیل مارکتینگ میلیجن ، از این پس شما می توانید به کلیه مشتریان ثبت شده در سیستم سی آر ام طلوع خود، ارسال ایمیل انبوه  و خبرنامه داشته باشید.

 

تاریخ ارسال: 1395/3/8
تاریخ بروزرسانی: 1395/3/8
تعداد بازدید: 2465
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو