en
 ماتریس ارزش مشتری

ماتریس ارزش مشتری


ماتریس ارزش مشتری ابزاری مهم برای بررسی جایگاه یک سازمان بین رقبا براساس دو پارامتر مهم "مطلوبیت" و "قیمت" از دیدگاه مشتری است. این ماتریس که در ارزیابی‌های استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی کاربرد دارد، جایگاه شرکت را در محیط صنعت مشخص می‌کند. میزان مطلوبیت با نظرخواهی از مشتریان و قیمت در بازار تعیین می‌شود.


مراحل تعیین ماتریس ارزش مشتری:
1_ شناخت عوامل مطلوبیت از نظر مشتری ( کیفیت، سرعت، قیمت، انعطاف و نوع آوری)
2_ بررسی عوامل مطلوبیت از نظر کارشناسان
3_ تعیین امتیاز این عوامل توسط مشتریان برای محصول شرکت و محصولات رقبا
4_ تعیین وزن هر عامل توسط مشتریان
5_ تهیه ماتریس ارزش مشتری و تعین جایگاه شرکت نسبت به رقبا

 

تاریخ ارسال: 1395/5/6
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/5
تعداد بازدید: 2608
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو