en
مدیریت اسناد مشتریان در CRM

مدیریت اسناد مشتریان در CRM

اطلاعات و مدارکی که از مشتریان دریافت می کنیم از جمله مهم ترین اطلاعاتی است که می تواند در مدیریت ارتباط با مشتریان مورد استفاده واقع شود. با توجه به نوع سازمان و تنوع بازارهای هدف مجموعه مستندات هر مشتری متفاوت می باشد.

برای مثال در یک شرکت مهندسی که مشتریان مدارک فنی خود را جهت دریافت استعلام برای سازمان مخاطب ارسال می نمایند در چنین مرحله ممکن است تغییر کند یا در چندین مرحله تکمیل شود . این مجموعه مستندات می تواند ذیل پرونده این مشتری ثبت گردیده و مبنای صدور پیشنهاد های نهایی از طرف شرکت گردد.

 

تاریخ ارسال: 1395/8/29
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/11
تعداد بازدید: 2243
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو