en
هوش کسب و کار بیاموزید

هوش کسب و کار بیاموزید


مقدمه
هوش کسب و کار (Business Intelligence) که به اختصار BI خوانده می شود، به فرآیند تبدیل داده های خام به اطلاعات کسب و کار و مدیریتی گفته می شود که به مدیران سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را سریعتر و بهتر اتخاذ کنند و بر اساس اطلاعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده ای از خود نشان دهند. در حقیقت هوش سازمانی یعنی «داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است.» مانند مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب‌رجوع و غیره) رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندهای سازمانی (مالی، فروش، تولید، منابع انسانی و غیره) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد

از دیدگاه علمی سازمانها برای پیاده سازی هوشمندی کسب وکار (BI) نیاز به پیش نیازهایی دارند که بدون این پیش نیاز ها، سرمایه گذاری در BI بازدهی برای آنها نخواهد داشت. مهمترین پیش نیاز ها به زبان ساده بصورت زیر است:
همراستایی استراتزیک در سازمان
- شفافیت
- هماهنگی بخش فناوری اطلاعات با بقیه سازمان
- فرهنگ استفاده از اطلاعات
- فرهنگ مهندسی تصمیم گیری

مدیریت دانش و هوشمندی کسب وکار و دو جز جدایی ناپذیر هسنتد، با وجود همراستایی های متعدد، تفاوت هایی اساسی هم دارند که با وجود این تفاوت ها، بهرمندی یکپارچه ضروری است. از تفاوت های اصلی مدیریت دانش و هوشمندی کسب وکار، تمرکز هوشمندی کسب و کار بر دانش صریح است، در حالی که مدیریت دانش هم بر دانش صریح و هم بر ضمنی متمرکز است. این در حالیست که هر دو مفهوم یادگیری، تصمیم گیری و درک را ترویج می دهند.سیستم هوشمندی کسب وکار درک کاملی از دانش برای پشنیبانی از تصمیم گیری در تمامی سطوح مدیریتی به ارمغان می آورد.

ابزارهای هوشمندی کسب وکار از جمله OLAP و داده کاوی، امکان کشف و تسهیم دانش را در محیط پیچیده ی امروزی فراهم می آورد، لذا هوشمندی کسب و کار با تمرکز بر دانش صریح به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد کشف و تسهیم دانش و به تبع آن مدیریت دانش معرفی می شود. باتوجه به ادبیات این حوزه، سه سناریو در مورد ارتباط هوشمندی و مدیریت دانش وجود دارد که در تصویر زیر تقدیم شده:

با انواع CRM طلوع آشنا شوید.

با توجه به مدل های ارائه شده برای یکپارچگی مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار، اگر هوشمندی کسب وکار را ابزار بدانیم، بطور کامل در مفهوم مدیریت دانش نهادینه شده است. از آنچا که پاشنه آشیل هوشمندی کسب و کار دانش ضمنی است و تاکید کامل آن به دانش صریح است رد آن بعنوان ابزار در دو زیر فرآیند مدیریت دانش می توان زد که توجه کامل به دانش صریح دارند، لذا می توان هوشمندی کسب و کار اگر بعنوان یک ابزار معرفی کنیم، ابزاری کارا برای مدیریت دانش معرفی شود.

تاریخ ارسال: 1395/10/28
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/20
تعداد بازدید: 3138
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو