en
باشگاه مشتریان و تاریخ های موثر

باشگاه مشتریان و تاریخ های موثر

 
یکی از اهداف مهم باشگاه مشتریان ایجاد ارتباط دوسویه و مداوم با مشتریان می باشد این ارتباط دوسویه در باشگاه مشستریان منجر به حفظ مشتری و وفاداری مشتری خواهد شد .
حال ما چگونه می توانیم به صورت هوشمندانه از تاریخ های موثر در حفظ این ارتباط دوسویه استفاده نماییم .
 

تاریخ های موثر چیست؟

در حقیقت ممکن است برای هر مشتری علاوه بر تاریخ هایی همچون تاریخ تولد یا تاریخ ازدواج تاریخ های دیگری هم وجود داشته باشد .
برای مثال ممکن است برای پدر خانواده تاریخ تولد دخترش یک تاریخ موثر می باشد یک فروشنده پوشاک زنانه می تواند برای این آقا که یک فرزند دختر دارد از سیستم تاریخ های موثر استفاده نماید .
حال هر کسب و کار نمی تواند با دادن امتیازات و یا هدایا و یا پیام های هدفمند نسبت به ایجاد یک ارتباط هوشمند و اثر گذار اقدام نماید .
برای اصناف مختلف و یا حوزه های کاری متفاوت این تاریخ می تواند به صورت کاملا متفاوت مورد بهره برداری واقع شود .
در تکرار این یادآوری ها و یا تنظیم پیام ها و ارتباط ها می توان بر اساس تفکر جعبه لایتنی به شکل ماندگار در ذهن مشتری رسوخ کرد .
باشگاه مشتریان مبتنی بر CRM  با استفاده از ابزار های سیتم مدیریت ارتباط با مشتریان می تواند اهداف فوق را محقق نماید .
 
تهیه و تنظیم :ایده پرداز طلوع

تاریخ ارسال: 1395/11/19
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/21
تعداد بازدید: 1943
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو