لزوم ERP , CRM  در سازمان

لزوم ERP , CRM   در سازمان

 استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری مجزا یا جزیره‌ای منجر به دوباره‌ كاری و بوجود آمدن اطلاعات متفاوت و ناهمگون در سازمان‌ها می‌گردد. با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، این مساله میتواند بسیار دردسر ساز بوده و منجر به عدم رشد و ارتقاء گردد. در سال‌های اخیر نگرش جدیدی جهت رفع این مشكل و صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه‌ها، توسط بعضی از تولیدكنندگان سیستم‌های نرم‌افزاری ارائه ‌گردیده ‌است. شركتها در سالهای آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این كار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری بنظر میرسد. از مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت كسب این آمادگی میتوان به عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره كرد، كه با استفاده از آن قادر خواهیم بود هر چه سریعتر این مسیر را طی كنیم. یكی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمی در یكپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در موسسات داشته و