en
BOMP چیست

BOMP چیست؟
 

 

نرم افزار  BOMP ابزاری است بمنظور استفاده بهینه از مواد، تجهیزات و نیروی انسانی.

روش كار در این برنامه ها بدین صورت بود كه مقدار مورد نیاز محصول به همراه اجزاء و قطعات مورد نیاز برای تولید آن محصول به سیستم وارد میشد و سیستم می توانست بر اساس آن، همه مواد مورد نیاز برای تولید آن مقدار محصول را محاسبه و ارائه كند. بر اساس این نتایج، پرسنل تداركات قادر بودند برای خرید و تدارك مواد مورد نیاز، برنامه ریزی لازم را بعمل آورند. ولی مشكل عمده ای كه این نرم افزارها داشتند آن بود كه مقادیر مواد و قطعات موجود در خط تولید و یا مقادیر موجودی مانده در انبار كه از تولیدهای قبلی باقی مانده بود را در نظر نمی گرفت، بنابراین میزان موجودی انبار به مقدار قابل توجهی افزایش می یافت.

از سوی دیگر زمان تاخیر در سفارش مواد و تهیه آن نیز در محاسبات مد نظر قرار نمی گرفت. بنابراین سعی در تولید نرم افزارهایی برای كنترل موجودی انبار گسترش یافت و توجه مدیران به سمت سیستمهای برنامه ریزی مواد مورد نیاز  MRP )) سوق یافت.

در این دیدگاه جدید كه شكل پیشرفته BOMP  بود، با در دست داشتن اطلاعات لازم در مورد میزان تقاضا برای محصولات و همچنین ساختار محصولات مورد نیاز میتوان براحتی مقدار مورد تقاضا برای هر محصول و اجزای آن را محاسبه كرد و این كار باعث كاهش خطای موجود در زمان پیش بینی می گردید. در این روش، مشكلات موجود در نرم افزارهای پردازشگر صورت مواد نیز حل شده بود. به عبارت دیگر این سیستم، میزان موجودی در گردش و زمان تهیه مواد را نیز در نظر می گرفت و بر این اساس برنامه زمانبندی شده ای برای خرید و تولید مواد ارائه می داد.  سیستمهای MRP  اولیه كه با MRP I شناخته می شدند، اطلاعات بازاریابی موجود در برنامه كلان تولید (   MPS) را با اطلاعات مربوط به سطوح جاری موجودیت ها و سفارشات تولید، خرید، اطلاعات تكنولوژیك در مورد ساختار محصول و فرآیندهای تولید آن محصول تركیب می كند. نتایج بدست آمده به این صورت خواهد بود كه از هر قطعه، ماده اولیه، محصول و ... چه میزان خریداری، تولید و یا مونتاژ شود و چه موقع سفارش خرید یا تولید صادر شود؟

تاریخ ارسال: 1396/4/17
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 3830
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو