en
اتوماسیون اداری در فروش مبتنی بر نرم افزار crm  طلوع

اتوماسیون اداری در فروش مبتنی بر نرم افزار crm  طلوع

اتوماسیون اداری در نرم افزار crm  مبتنی بر ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی می باشد .

اساسا مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی می بایست با محوریت نرم افزار سی آر ام باشد .

نرم افزار سی ار ام با مدیریت کلیه عوامل ارتباط می تواند زیر ساخت جامع و کاملی را در درون سازمان ایجاد کند تا همه مکاتبات و ارجاعات و پیگیری های فروش و غیر فروش در این سیستم مدیریت شود .

همه شخصیت های حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان مانند مشتریان، بازاریابان ، تامین کنندگان، نمایندگان ، عاملین فروش و کارکنان پرسنل خود سازمان در نرم افزار crm تعریف شده و هر کدام پرونده و سوابق خود را به صورت مستقل خواهند داشت .

در اتوماسیون اداری داشتن یک کارتابل قوی جهت ارجاع وظیفه و گردش کار مورد نیاز می باشد .

نرم افزار crm  دارای بخش های کارتابل و ارجاعات می باشد و هر کاربر می تواند به خود یا به دیگران وظیفه ارجاع دهد .

این وظیفه می تواند مرتبط با یکی از نقش های ذکر شده باشد یا می تواند بدون ارتباط با سازمان و شخص ثابت به عنوان یک وظیفه داخلی به کاربر دیگر ارجاع شود. نرم افزار سی آر ام می تواند از یک گردش کار اتوماتیک برای فرآیندهای یکسان و تکرار پذیر سازمان هم بهره ببرد. اتوماسیون اداری مبتنی بر نرم افزار سی ار ام می تواند در مستند سازی اسناد و مدارک هم به ما کمک نماید ، در حقیقت هر گونه مستند می تواند در نرم افزار CRM ذخیره شود و با توجه به تعیین سطوح دسترسی در الگوهای تعریف شده ، دسترسی به اسناد هم مدیریت خواهد شد.

تاریخ ارسال: 1396/4/25
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/21
تعداد بازدید: 2925
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو