en
مدیریت پروژه های فروش با نرم افزار CRM

مدیریت پروژه های فروش با نرم افزار CRM


 

در بسیاری از شرکت ها  بعد از فروش یک کالا و یا خدمت نیاز به مدیریت فرآیندهایی است تا این سرویس  و یا کالا به مشتری تحویل گردد.

در شرکت هایی که هم تعداد مشتریان زیاد است و هم تعداد خدمات ، شرایطی بوجود می آید  که مدیران شرکت نمی توانند به راحتی از آخرین وضعیت  تحویل کالا و یا سرویس به مشتریان مختلف مطلع گردند.

در  نرم افزار CRM طلوع با استفاده از ماژول مدیریت پروژه ها ، شما به عنوان مدیر یک شرکت به راحتی می توانید در یک نگاه لیست کامل پروژه های باز و در حال اقدام را از پروژه های تکمیل شده ، ببینید و بررسی نمایید که هر پروژه چند درصد پیشرفت دارد  و در چه مرحله ای از اجرا می باشد.

در این ساختار برای هر خدمت  و یا محصول فرآیندهای اجرایی آن همراه با مدت زمان اجرا  و کاربری که در سیستم باید این فرآیند را اجرا نماید تعریف می شود.در این صورت با ثبت هر فاکتور ویا قرارداد در نرم افزار CRM ، پروژه مربوط به این خدمت  به نام مشتری ، در سیستم به صورت خودکار ، فعال می شود و به تعداد فرآیندهای تعریف شده برای این خدمت وظیفه در سیستم ایجاد شده  و به کاربر ویژه آن در سیستم ارجاع می گردد.

به این ترتیب ، فرآیند اجرای این سرویس در شرکت شروع می شود و با تکمیل هر وظیفه ارجاعی به کاربران ، درصد پیشرفت پروژه و تعداد وظایف تکمیل شده این پروژه مقدار می گیرند.

با وزن دهی به فرآیندها ، تکمیل هر وظیفه  درصد پیشرفت را بر مبنای وزن هر وظیفه تغییر می دهد.

به این ترتیب شما می توانید کلیه پروژه های باز و تکمیل شده در شرکت خود را برای مشتریان مختلف در یک لیست داشته باشید  و در صورت  وجود تاخیر در اجرای پروژه ها بررسی نمایید کدام وظیفه از کدام کاربر با تاخیر اجرا شده است.

آخرین دستاوردهای شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع:

تاریخ ارسال: 1396/5/12
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 3764

نظرات کاربران

محسنی 1396/5/15 13:58:37

در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع تعریف پروژه ها به شکل دستی انجام میشه  و یا این که ساختار پروژه  و وظایف مرتبط به این پروژه به صورت خودکار می تونه تعریف بشه؟

مدیر سایت 1396/5/15 14:08:19

در نرم افزار سی آر ام طلوع هر دو روش امکان پذیر است. یعنی هم تعریف پروژه می تواند به شکل دستی توسط مدیر سیستم تعریف شود  و هم با ثبت فاکتور و یا قرارداد می تواند به صورت خودکار پروژه  و کلیه وظایف مرتبط به پروژه تعریف شود  و به کاربران تعریف شده در سیستم ارجاع شود.

پریا 1396/5/15 13:57:19

آیا فرایندهای فروش برای هر محصول در سیستم نرم افزار ارتباط با مشتریان طلوع قابلیت اضافه شدن توسط مدیر سیستم را داره  و یا این که فقط توسط شرکت ایده پرداز باید تعریف شود؟

مدیر سایت 1396/5/15 14:02:26

کلیه فرآیندهای مربوط به هر خدمت و یا محصول در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع می تواند توسط مدیر سیستم  و یا کاربری که دسترسی برای تعریف فرآیند دارد ، تعریف شود. و نیازی به تعریف از طریق شرکت ایده پرداز نداره.

ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو