en
استراتژی بخش بندی مشتریان را جدی بگیریم

استراتژی بخش بندی مشتریان را جدی بگیریمیکی از مهمترین ابزارهای نرم افزار CRM بخش بندی  مشتریان در قالب رتبه بندی آنها می بشد.

چرا بخش بندی و رتبه بندی مشتریان در این حد مهم  است و باید در شرکت  و سازمان  خود به آن بپردازیم؟

یکی از مهمترین اهداف پیاده سازی CRM در یک سازمان در کنار حفظ  و وفادارسازی مشتری ،افزایش سودآوری سازمان است.چنین هدف مهمی ، گسترش یکسان روابط با مشتریان را زیر سوال می برد. مدیریت موفق ارتباط با مشتریان ، برقراری نوع روابط با مشتریان را بر اساس سطح سودآوری مشتری تعیین می کند و برای رسیدن به چنین هدف مهمی بخش بندی  و رتبه بندی مشتریان در سازمان نیاز اساسی  خواهد بود.

در واقع مدیریت سودآوری مشتری مجموعه ای است که منجر می شود به افزایش توان همکاری مشتریان  موجود از یک طرف و از طرفی جذب مشتریان جدید سودآور و حفظ مشتریان سودآور قدیمی که سنگ بنای این داستان  بر مبنای بخش بندی درست مشتریان صورت خواهد پذیرفت.

برای بخش بندی  و رتبه بندی مشتریان در کنار رتبه بندی دستی که بر اساس نظرات کاربران و مدیران سازمان می تواند صورت گیرد، امکان رتبه بندی سیستمی توسط  نرم افزار CRM بر اساس شاخص های تعیین شده در نرم افزار، همانند محاسبه سود ناخالص هر خرید مشتری نیز می تواند صورت گیرد.


 

با نرم افزار CRM طلوع بیشتر آشنا شوید.

تاریخ ارسال: 1396/7/11
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/5
تعداد بازدید: 1856
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو