en
نرم افزار crm برای مراقبت از مشتری

نرم افزار crm برای مراقبت از مشتری

مشتری بزرگترین دارایی هر سازمان می باشد . در صورتی که یک سازمان مشتری نداشته باشد هیچگاه نخواهد توانست ادامه حیات بدهد. مهمترین دغدغه مدیران بایستی حفظ و نگهداری مشتریان باشد.

نرم افزار crm  ابزار بسیار مناسبی است که در کنار تفکر مشتری مداری در یک سازمان می تواند فرآیندهای حفظ، نگهداری و مراقبت از مشتری را عملیاتی نماید.

برقراری ارتباطات دوره ای و منظم به عناوین مختلف می تواند حس و تجربه مشتری را به سازمان ما منتقل نماید .

اینکه آیا مشتری از کیفیت محصول ما رضایت دارد؟

آیا مشتری از نحوه ارائه خدمات رضایت دارد؟

آیا مشتری از نحوه برخورد کارکنان ما رضایت دارد؟

آیا مشتری به محصول یا خدمت دیگری نیاز دارد؟

پاسخ به آخرین سوال یعنی ارائه زنجیره خرید مشتری که این همان هدفی است که ما به دنبال آن هستیم افزایش سود سازمان حاصل از یک مشتری با ادامه این فرآیند می توانیم به سوال برسیم که آیا مشتری ما را به دیگران توصیه می کند؟

در صورتی که فقط 35% از مشتریان شما را به دیگران توصیه نماید شما دارایی یک سازمان رو به رشد و موفق می باشد و می توان به این نتیجه رسید که شما در مراقبت از مشتری موفق بوده اید .

ارائه این سیاست ها می تواند موفقیت سازمان را تضمین نماید.

سازمان بزرگ و موفق مراقبت از مشتری را از لایه های درونی سازمان خود شروع می کنند و به جزئیات ارتباط با مشتری دقت می نمایند.

نرم افزار crm با ایجاد فرایندهای دسترسی سریع برای کارکنان به همراه یادآوری های منظم در ارتباط با مشتریان، کلیه سوابق مشتریان را ذخیره می نماید و در نهایت نتایج بدست آمده در قالب گزارش های گرافیکی خواهد توانست نقشه را مراقبت از مشتری را به خوبی ترسیم نماید.

تاریخ ارسال: 1396/7/19
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/15
تعداد بازدید: 1457
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو