en
ارسال پیام های هوشمند در نرم افزار crm

ارسال پیام های هوشمند در نرم افزار crm

با ارسال پیام های هوشمند،در زمان و مکان مناسب برای همیشه خود را در ذهن مشتریان جای دهید .

در نمایشگاه الکامپ سال 1389 شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع در غرفه خود اقدام به بهره برداری از نرم افزار crm با تکنیک ارسال هوشمند پیام تشکر از بازدکنندگان همزمان با ثبت اطلاعات مشتریان نمود.

بازخوردهای بسیار جالبی توسط بازدیدکنندگان را شاهد بودیم.

 یکی از این موارد مدیر عامل یک هلدینگ بزرگ بود که ابتدا در غرفه فرم مربوطه را پر کرد.

بعد از چند دقیقه از رفتن مشتری ، مجدد مدیرعامل این هلدینگ برگشت و حس بر انگیخته شده خود را از دریافت پیام تشکر ابراز نموده و به ما منتقل نمود.

او با بیان اینکه هیچ کدام از شرکت های حاضر در نمایشگاه الکامپ این کار را نکرده اند تصریح کرد که شما با این کار باعث شدید که من از شرکت ایده پرداز طلوع یک حس متفاوت را تجربه  کنم.

بعضی از مشتریان بواسطه طولانی شدن مذاکره در داخل غرفه این پیام را قبل از رفتن دریافت می کردند و عکس العمل آنها در جلوی خود ما بسیار جالب بود.

انطباق زمان و مکان با ابزارهوشمند crm ، ماندگاری سازمان شمار ا در ذهن مشتریان تثبیت خواهد کرد.

از همه فرصت های خود برای ماندن در ذهن مشتریان استفاده نمایید.

تاریخ ارسال: 1396/8/1
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/21
تعداد بازدید: 1311
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو