en
جذب مشتری

جذب مشتری

جذب ، فرآیند ایجاد وابستگی روانی و فکری در مشتری نسبت  به محصولات یا  خدمات یک سازمان می باشد.

از نگاه دیگر قبل از این که فرآیند جذب اتفاق بیفتد ، در واقع نیاز به شناسایی مشتری داریم.و شناسایی مقدم بر جذب است.تا سازمان نتواند مشتریان خود را در اجتماع شناسایی کند ، امکان جذب میسر نخواهد بود.

در این راستا سه گام اساسی زیر جهت شناسایی و جذب مخاطبین یک سازمان لازم است :

1. شناسایی و ثبت مشتریان بالفعلی که از محصولات سازمان استفاده می کنند:

این دسته مشتریانی می باشند که تاکنون حداقل یک بار از محصولات سازمان استفاده کرده اند و اطلاعات آنها در سازمان وجود دارد. در واقع این دسته از مخاطبین مشتریان واقعی سازمان هستند که لازم است با رتبه بندی آنهاو بررسی تراکنش های آنها با سازمان مورد توجه خاص قرار گیرند تا با تکرار خرید بیشتر از سازمان بتوانند سود آوری بیشتری را برای سازمان به ارمغان بیاورند.

 

2. شناسایی و ثبت مشتریان بالفعلی که از محصولات سازمان استفاده نمی کنند !! :

این دسته در واقع مشتریان رقبای سازمان هستند، که به هر نحو سازمان ما نتوانسته آنها را جذب نماید.این ها فرصت های سازمان هستند که لازم است با یک برنامه مناسب به جذب آنها مبادرت ورزید.

 

3. شناسایی مشتریان بالقوه ای که می توانند مشتری سازمان باشند.

این دسته مخاطبین از جهتی می توانند فرصت باشند و از جهتی سرنخ ، با بررسی دقیق تر مخاطبین لازم است دسته بندی مناسب برای آنها شکل داده شود و با ارایه سرویس هاو خدمات جدید و مناسببه جذب آنها بپردازیم.

 

فرآیند جذب دارای پیچیدگی ها زیادی است . امروزه بدون استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات نظیر نرم افزار CRM این مهم امکان پذیر نخواهد بود.

تاریخ ارسال: 1396/8/15
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/15
تعداد بازدید: 1253
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو