en
نرم افزار CRM برای کسب و کارهای B2B

نرم افزار CRM برای کسب و کارهای B2Bنرم افزار CRM می تواند کلیه نیازهای کسب و کار B2B را تامین نماید. در یک کسب و کار B2B سازمان برای فروش و ارائه خدمات با سازمان های دیگر در ارتباط است .

نرم افزار CRM کلیه سازمان هایی که مشتری خود هستند را به عنوان شخصیت حقوقی تعریف کرده و برای کلیه پرسنل فعال در این سازمان ها یک رول در شخصیت های حقیقی به عنوان پرسنل سازمان های مخاطب تعریف شده، که مدیریت ارتباط با شرکت های مخاطب را به صورت کامل مدیریت خواهد کرد.

این سازمان ها دارای پرونده کامل از سوابق ارتباطات، سوابق پیگیری ها و آلارم ها سوابق پیش فاکتور و سوابق فاکتورها و خریدهای نهایی شده دارند .سیستم مدیریت باشگاه مشتریان مختص سازمان هایی که مشتری سازمان می باشد این امکان را می دهد که هر شرکت بتواند به سوابق سازمانی خود در باشگاه دسترسی پیدا کند . باشگاه نمایندگان و باشگاه تامین کنندگان در نرم افزار CRM مبتنی بر B2B می تواند به صورت یک سیستم یکپارچه کلیه نیازهای سازمان را تامین نماید.

نرم افزار CRM ویژه کسب و کارهای B2B در تغییرات نیروی انسانی در شرکت ها مخاطب را شناسایی کرده و برای مثال با جا به جا شدن یک مدیر فروش از یک شرکت به شرکت دیگر ضمن نگهداری سوابق این مدیر فروش در سوابق شرکت اول کلیه سوابق این شخص را در شرکت جدید هم ثبت و مدیریت خواهد کرد در این مدل سوابق یک شخص در شرکت های مختلف می تواند در اختیار سازمان قرار گیرد.

تاریخ ارسال: 1396/9/18
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/5
تعداد بازدید: 2011
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو