en
باشگاه مشتریان با رویکرد حفظ مشتری

باشگاه مشتریان با رویکرد حفظ مشتری


باشگاه مشتریان بارویکردهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش راه اندازی می شود. در فرایند فروش سازمان، نگهداری مشتری 8 تا 10 برابر کمتر از پیدا کردن مشتری جدید هزینه دارد.

با این فرض همه سازمان ها همه تلاش خود را جهت نگهداری مشتری معطوف می نماید.

باشگاه مشتریان با رویکرد حفظ مشتری متمرکز بر روش هایی است که می تواند در حفظ و نگهداری مشتری را تقویت نماید. استفاده ازمشوق های مختلف در بازه های زمانی مناسب اثربخشی این موضوع را افزایش می دهد.

استفاده از مشوق هایی متناسب با تاریخ های تولد و یا ازدواج و یا حتی تاریخ های خاصی که می تواند برای هر مشتری مهم باشد، یکی از آنهاست.

استفاده از مبالغ تشویقی که به جای تخفیف در کارت اعتباری یا کارت اشتراک مشتری شارژ می شود می تواند مشتری را مجاب کند که برای استفاده از امتیازات موجود در کارت خود دوباره اقدام به خرید از سازمان نماید.

تکرارهای خرید برای سازمان سودآور است و استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان در قالب باشگاه مشتریان می تواند به خوبی این سیاست را محقق نماید. دادن امتیاز به مشتری به واسطه معرفی مشتری های جدید توسعه فروش را از طریق تبلیغات دهان به دهان محقق نموده و در حقیقت با تخصیص امتیاز به مشتری شبکه فروش با این مدل هم افزایش خواهد یافت

هرگونه مشارکت مشتری در ارتباط با سازمان می تواند با نرخ مشخص به امتیاز برای مشتری تبدیل شود و این امتیاز می تواند بهانه اصلی سازمان با مشتریان باشد.

تاریخ ارسال: 1396/9/26
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/20
تعداد بازدید: 2588
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو