en
ارتباط تلگرام و نرم افزار  crm

ارتباط تلگرام و CRM


نرم افزار CRM یک ابزار قدرتمند برای بهبود فرآیندهای مشتری مداری در درون سازمان و برون سازمان می باشد. این نرم افزار می بایست این توانایی را داشته باشد هر یک از نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز برای ارائه خدمت به مشتریان را فراهم نماید.

این بستر ارتباطی درون سازمانی بین پرسنل با یکدیگر؛ و برون سازمانی بین پرسنل و مشتریان می تواند برای رسیدن  به اهدافمان ما را کمک نماید. وجود یک شبکه اجتماعی که در بین همه افراد مورد استفاده قرار گیرد مانند تلگرام، می تواند بستر مناسبی برای این هدف باشد.

تلگرام می تواند به عنوان یک بستر ارتباطی مناسب کلیه فعالیت های در نرم افزار CRM را بر روی گوشی تلفن همراه از طریق joine شدن به بات تلگرام در اختیار کاربر قرار دهد. برای مثال برای بخش ثبت سوابق و بعد دسترسی به این سوابق ارتباط مشتری اگر یک کاربر در خارج از محل کار خود باشد باز در عین حال می تواند به اطلاعات و سوابق مشتری دست پیدا کند. یا برای دسترسی به وظایف در کارتابل یک کاربر می تواند بدون اینکه به کارتابل خود در نرم افزار CRM لاگین شود روی تلگرام خود وظایف را دریافت نماید.

ارسال آلارم ها نیز در قالب نوتیفیکیشن ها می تواند اثربخشی بهتری در یادآوری وظایف و انجام به موقع آنها در درون سازمان داشته باشد.

تاریخ ارسال: 1396/12/6
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/21
تعداد بازدید: 2279
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو