en

اصول نرم افزار CRM
 

فرآیند  هایی که نرم افزار CRM بر اساس اصول پایه ای برنامه ریزی شده است به شرح زیر است:

1_ هدف گذاری نفر به نفر مشتریان: مشتریان در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان قادر به این هستند که انتخاب های فراوانی داشته باشند و این از اصول نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان است.و به طبع همین موضوع هر مشتری خدمات مخصوص خود رامیخواهد.با توجه به این که اختصاصی سازی از اصول نرم افزار CRM است با هر مشتری به صورت جداگانه ای برخورد میشود . اختصازی سازی یعنی هر چیزی که قرار است به مشتریان ارائه شود مطابق با ترجیحات و رفتارهای آنها» ساخته شود.این کار موجب یک کاهش و یک افزایش میشود.کاهش در سختی های استفاده از نرم افزار CRM و افزایش در کسب درآمد برای تولید کننده نرم افزار .


2_ جذب و حفط مشتریان وفادار از طریق ارتباطات شخصی:  هنگامی که اختصاصی سازی شکل گرفت شرکت ها ملزم میشوند که با مشتریان ارتباط مستمر داشته باشند تا این ارتباط حفط شود و این سبب میشود مشتریان به سازمان وفادار شده و وفادار باقی بمانند.

3_ انتخاب مشتری بر اساس مفهوم بلندی طول حیات مشتریان: در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان این مفهوم که هر مشتری


ارزش خاص خود را دارد جا افتاده است و از اصول  نرم افزار سی ار ام میباشد به خاطر همین موضوع هم باید سود آور ترین و وفادار ترین آن ها برای سازمان جذب و حفظ شوند.و شرکت ها با تشخیص ایشان منابع محدود خود را هدفمند استفاده کنند وبازدهی بهتر و نتایج بهتر به دست آنها بیاید.

تاریخ ارسال: 1397/3/17
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 2350
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو