en

نرم افزار سی ار ام و شناخت مشتری


در جهان اقتصاد حال حاضر شرکت ها از محصول محور بودن خارج شده و به سمت مشتری محوری رفته اند.

به همین جهت چون قرار است سازمان بر اساس خواسته های مشتری تولید محصول و کسب درآمد کنند باید مشتریان شناخت کافی و جامع پیدا کنند.

اولین چیزی که برای پیدا کردن شناخت از مشتری لازم است درک کردن اوست؛ فهمیدن مشتری یعنی اینکه بدانیم چطور افرادی هستند؟ چه چیزهایی نیاز دارند؟ چه چیزی برای آنها جالب توجه است؟ چه چیزی و چگونه برای خرید درباره آن باید صورت گیرد؟ چه چیزی آنها را راضی و ناراضی می کند؟بعد از معلوم شدن پاسخ این سوالات. سوال این مطرح خواهد کدام مشتری ها؟

آیا شما درباره ی کل بازار و مشتری ها صحبت می کنید و یا گروه خاص از آنها مدنظر شما هستند؟ آیا آنها یک نوع خدمات دریافت می کنند یا خدمات خصوصی سازی می شود؟

در ادامه به سوال ها و پرسش هایی حول محور بررسی نیازهای آنها و انتظاراتشان پاسخ ارائه خواهد شد.

بخش اول: تقسیم بندی مشتریان:
بعد از اینکه به آنچه در افکار مشتریان می گذرد پرداختیم، بهتر است مرکز توجهات را متمرکز تر کنیم و به تفاوت هایی بپردازیم که موجب تفاوت و مختلف شدن گروه های مشتریان می شود. برای اینکه این کار صورت بگیرد از وسیله ای به نام تقسیم بندی استفاده می کنیم.

تقسیم بندی روشی است که برای تحلیل واقعیت پیچیده ی نیازها و برداشت ها و انتظارات و مشخصات مشتری است. که از طریق طبقه بندی مشتریان به تعدادی گروه های همگن صورت می پذیرد.

اگر این اطلاعات و بازخوردها ی دریافتی از مشتری به طور منظم و ساختار یافته مدیریت نشود نه تنها موجب می شود که از این داده ها استفاده نشود بلکه ضررهای غیر قابل جبرانی به آن شرکت ها در برخی موارد وارد کرده است.

به همین منظور نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت مستقر می شود تا اطلاعات دریافت شده را اولا مدیریت می کند و ثانیا در نرم افزار های کاملا کاربردی قرار می دهد.

شاخص ها و معیارهایی که نرم افزار CRM بر اساس آنها اطلاعات مشتری ها را ثبت می کند و آنها را تقسیم بندی می کند عبارتند از جنسیت، شغل آنها، جایگاه سازمانی آنها، محل کار، نیازهای او، انتظاراتش از محصول، تاریخ تولد و...

نرم افزار سی ار ام بر اساس همین ویژگی ها مشتریان را تقسیم بندی می کند.

در ادامه موضاعات دیگر در همین محور مورد بررسی قرار می گیرد.

تاریخ ارسال: 1397/3/28
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/12
تعداد بازدید: 2018
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو