en
نرم افزار حسابداری

 نرم افزار حسابداری


تعریف علمی نرم افزار حسابداری، سیستمی است که فعالیت یک بنگاه اقتصادی را بررسی و اندازه گیری می کند و بعد از آن این فعالیت ها را در قالب گزارش هایی پردازش کرده و در نهایت این گزارش ها را در اختیار افراد مربوط قرار می دهند. حسابداری از قدرت شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی را به افراد استفاده کننده از آن می دهد حسابداری انواعی دارد:

حسابداری مالی:
معمولا این نرم افزار را در بیرون از بنگاه های اقتصادی استفاده می کنند. یعنی این نرم افزار وظیفه دارد اطلاعات مربوط به سازمان را بستانکار، سهامدار یا هر استفاده کننده خارجی از شرکت بگذارند. چرا که این افراد توانایی نظارت لحظه به لحظه شرکت را ندارند. سپس وظیفه ی این نرم افزار جمع آوری این اطلاعات و ارائه این داده ها به این قبیل افراد است.

حسابداری مدیریتی:
این نرم افزار دقیقا برعکس نرم افزار حسابداری مالی کار می کند و گزارش عملکرد و اطلاعات در اختیار افراد داخل شرکت می گذارد. این اطلاعات به دست هیئت مدیره، مدیر اجرایی، سرپرست هر مجموعه از شرکت یا... می رسد.

حسابداری دولتی:
این حسابداری با لحاظ کردن آیین نامه ها، قوانین و مقررات به مدیریت امور مالی موسسات، بنگاه های دولتی، شهرداری های عمومی پرداخت می شود.

حسابداری مالیاتی:
این نوع نرم افزار حسابداری طبق قوانین مالیاتی برای طبقات درآمدی ایجاد شده است.

حسابداری صنعتی:
یا حسابداری قیمت تمام شده هزینه تمام شده و هزینه های صرف شده برای یک محصول را بررسی و گزارش می دهد.

حسابداری مدیریتی:
گزارش مالی داخلی شرکت را در اختیار مدیران ارشد و مسئولان شرکت قرار می دهد.

حسابداری و دفتر داری:
به گمان غلط حسابداری و دفترداری را یکی می پنداریم، لیکن حسابداری بسیار گسترده تر از دفترداری است. دفتر فقط به نوشتن صورت حساب ها و به رشته تحریر درآوردن این معاملات ختم می شود. ولی حسابداری به تحلیل و بررسی هر رفت و آمد هزینه، کالایی، محصولی و یا هر چیز دیگر و گزارش دادن آن به اشخاص مربوط می گردد.

استفاده کنندگان از اطلاعات گزارش شده از حسابداری:
معمولا افرادی که سوالاتی نظیر: چقدر دارایی در اختیار ما هست؟ بدهیمان به دیگران چقدر است؟ چقدر نقدینگی داریم؟ سال گذشته عملکردمان مثبت بوده یا منفی؟ و... دارند. به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. ویژگی که این اشخاص دارند این است که تصمیم گیرند و اطلاعات تصمیم سازی در سازمان می کنندو هر شخص تصمیم گیرد در مجموعه با توجه به وظایفی که دارد. از این اطلاعات استفاده می کند. اشخاصی نیز هستند که خارج از سازمان بوده و به این اطلاعات نیاز دارند. این داده ها به صورت طبقه بندی شده در اختیار انها با توجه به میزان مالکیت انها از شرکت گذاشته می شود.

نرم افزار حسابداری شرکت طلوع یکپارچه با CRM

تاریخ ارسال: 1397/5/15
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/21
تعداد بازدید: 2500
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو