en
نرم افزار مدیریت فروش و CRM فروش

مهمترین نقش مدیریت فروش، مدیریت فروش نیست، بلکه مدیریت افرادی است که فروش را انجام می دهند. نرم افزار مدیریت فروش دید جامع از عملکرد تیم فروش در اختیار مدیر فروش قرار می دهد. مدیر فروش کسی است که وظیفه استخدام، آموزش و هدایت کارشناسان فروش را برعهده دارد.

کسب و کارها در عصر کنونی پیچیده تر و رقابتی تر از گذشته شده است. سیستم های مدیریت فروش نیز همپای تکنولوژی پیشرفته تر شده اند.

کارشناس فروش، نیروی انسانی هر سازمانی است و مدیریت فرآیند فروش یکی از مهمترین وظایف هر کسب و کار است.

پیش بینی فروش و گزارش دهی و تکنیک های مدیریتی از قابلیت های کلیدی نرم افزار مدیریت فروش است. مدل های مدیریت فروش به مدیران اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل و ارزیابی موفقیت فروش را بررسی کنند.

مدیران فروش برای موفقیت در کار خود نیاز به مهارت هایی دارند که آن ها را در پیشبرد اهداف شان یاری می نماید. با کنار هم قرار گرفتن تمام این مهارت هاست که مدیران می توانند به هدایت تیم فروش بپردازند.

مزایای مدیریت فروش موثر عبارتند از:
 

  • افزایش درآمد فروش و سودآوری
  • رضایت و وفاداری بهتر از مشتریان و کارکنان
  • کاهش گردش کارکنان و در نتیجه کاهش هزینه های استخدام و نگهداری
  • افزایش بهره وری در یک از کارکنان سازمان

تکنیک های مدیریت فروش

سه تکنیک مدیریت فروش که باید برای فروش موفقیت آمیز استفاده شوند عبارتند از:

  • مدیریت استعداد
  • بازخورد ها
  • پیگیری و پیش بینی

سیستم مدیریت فروش چیست؟

یک سیستم مدیریت فروش، همچنین به عنوان نرم افزار مدیریت فروش و یا CRM فروش نامیده می شود، برنامه ای که طراحی شده است تا روند فروش ساده تر شود.
فروشندگان می توانند از این سیستم برای مدیریت مخاطبان،پیگیری معاملات و مدیریت وظایف خسته کننده استفاده کنند تا بتوانند تمرکز اصلی خود را برروی فروش بگذارند.

تاریخ ارسال: 1398/2/28
تاریخ بروزرسانی: 1398/2/28
تعداد بازدید: 1396
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو