en
مدیریت موجودی در خرده فروشی ها چیست؟

مدیریت موجودی در خرده فروشی ها چیست؟


مدیریت موجودی از فعالیت های چالش برانگیز در فروشگاه ها، مغازه ها و... است، که اجرای ثمربخش آن موجب کسب جایگاه بالاتر در بین رقبا می شود. مطابق تحقیقات به طور معمول 45 تا 90 درصد از کل هزینه های کسب و کار شامل هزینه های کنترل موجودی می شود. از همین روی مدیریت موجودی به شکل اصولی از رکورد سرمایه و جمع شدگی کالا (فساد، فرسودگی، سرقت و...) پیش گیری به عمل می آورد. مزیت کنترل موجودی در مدیریت عملیات این است که هزینه های سربار بدون اینکه کاهشی در میزان فروش رخ دهد کم می شود و همچنین افزایش سود بدون کاهش رضایت مشتریان با کمترین سرمایه گذاری در موجودی حاصل می شود.

مدیریت موجودی خرده فروشی چیست؟
مدیریت موجودی یکی از بخش‌های کلیدی زنجیره تامین است و تضمین می‌کند که موجودی کافی برای تقاضای مشتری وجود دارد. در عمل، مدیریت موجودی به طور موثر منجر به کاهش هزینه ها و درک بهتر الگوهای فروش می شود. ابزارها و روش‌های مدیریت موجودی خرده‌فروشی، اطلاعات بیشتری را به فروشندگان می‌دهد تا بتوانند کسب‌وکار خود را با آن اداره کنند، از جمله:
- مکان های انبار محصول
- مقادیر هر نوع محصول
- کدام کالا بر اساس