en
مقدمه ای بر جامعه اطلاعاتی

مقدمه ای بر جامعه اطلاعاتی

•          تعریف جامعه اطلاعاتی از نظر IBM:

جامعه ای که شاخصه های آن تراکم بسیار زیاد اطلاعات در زندگی روزمره شهروندان و در فعالیت های سازمان ها و کارگاه ها ، استفاده از فناوری اطلاعات در طیف گسترده ای از فعالیت های شخصی ، اجتماعی ، تجاری و اموزشی و توان انتقال و دریافت سریع داده های رقمی بین مکان هی مختلف بدون توجه به فواصل باشد.

•          ویژگی های جامعه اطلاعاتی :
 •  ارزش های اطلاعاتی جایگزین ارزش های مادی می شود
 •  اطلاعات به سرعت تولید و در اختیار همه قرار می گیرد.
 • فعالیت های کاری بیشتر در پردازش اطلاعات است تا در تولید صنعتی و کشاورزی
 •  اکثر پردازش ها به صورت الکترونیکی انجام می شود
 •  نهاد های الکترونیکی و سازمان های مجازی شکل می گیرد.
 •  مفهوم کسب و کار و شیوه زندگی تغییر می کند
 •  مهارت ها و مشاغل جدید در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد
 •  تعامل با سایر کشورها و جوامع به میزان چشمگیری گسترش می یابد.

 عوامل استقرار جامعه اطلاعاتی :
 •   زیر ساخت ارتباطی :
  •   بیان کننده شبکه هایی است که به طور فیزیکی انتقال و ارتباط را تامین میکنند
 • زیر ساخت مرتبط با دانش :
  • بیشتر ناظر به اندیشه خلاق و خبرگی متخصصان ، اندیشمندان و فناورانی است که بازیابی ، پردازش و فراورش داده را برای اهداف مختلف مدیریت می کنند.
 •  زیر ساخت فناوری رابط اطلاعات :
  • نمادی از محیطی است که در هنجار های مشترک و مبادلات باز و متعامل تحقق می یابد . این وجه بیشتر ناظر به محیط حقوقی و پیمان های مناسبی است که نحوه همزیستی داده های مختلف و کاربری آنها را مهیا می سازد
 
برخی از ویژگی های کلیدی جامعه اطلاعاتی :

 • کاهش فاصله جغرافیایی و زمانی
 • تغییر بنیادین در نحوه تولید ثروت و ارزش
 • تغییر و تحول اساسی در مفاهیم و شاخص های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت و سازماندهی
 • سرمایه گذاری این دوره بر روی دارایی های نامشهود ، تحقیقات و..
 • تاکید فراوان بر آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی
 • تقویت مهارت های فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش مشاغل جدید با ارزش افزایی بالا
 • تضعیف سریع و زوال عوامل پایداری سیستم های بسته اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و گسترش روز افزون سیستم های باز
 • تغییر اساسی مولفه های اقتدار خصوصا عوامل موثر در قدرت سیاسی حکومت ها
 • افزایش چشمگیر پیچیدگی در مسایل جهانی و تعاملات بین المللی اقتصادی و اجتماعی و پیدایش این اصل که :
 • فعالیت در سطح ملی بدون تعامل در سطح جهانی بهینه نخواهد بود
 
 تهیه کننده : عزیز اله خرم آبادی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مرجع : کتاب تجارت الکترونیک - دکتر فتحیان

تاریخ ارسال: 1390/7/13
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/12
تعداد بازدید: 4104
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو