en
مقدمه ای بر جامعه اطلاعاتی

مقدمه ای بر جامعه اطلاعاتی
 

 

تعریف جامعه اطلاعاتی از نظر IBM:
جامعه ای که شاخصه های آن تراکم بسیار زیاد اطلاعات در زندگی روزمره شهروندان و در فعالیت های سازمان ها و کارگاه ها ، استفاده از فناوری اطلاعات در طیف گسترده ای از فعالیت های شخصی ، اجتماعی ، تجاری و اموزشی و توان انتقال و دریافت سریع داده های رقمی بین مکان هی مختلف بدون توجه به فواصل باشد.
 

ویژگی های جامعه اطلاعاتی :

- ارزش های اطلاعاتی جایگزین ارزش های مادی می شود

- اطلاعات به سرعت تولید و در اختیار همه قرار می گیرد.

- فعالیت های کاری بیشتر در پردازش اطلاعات است تا در تولید صنعتی و کشاورزی

- اکثر پردازش ها به صورت الکترونیکی انجام می شود

- نهاد های الکترونیکی و سازمان های مجازی شکل می گیرد.

- مفهوم کسب و کار و شیوه زندگی تغییر می کند

- مهارت ها و مشاغل جدید در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد

- تعامل با سایر کشورها و جوامع به میزان چشمگیری گسترش می یابد.


 عوامل استقرار جامعه اطلاعاتی:

- زیر ساخت ارتباطی:
بیان کننده شبکه هایی است که به طور فیزیکی انتقال و ارتباط را تامین میکنند
 

- زیر ساخت مرتبط با دانش:
بیشتر ناظر به اندیشه خلاق و خبرگی متخصصان ، اندیشمندان و فناورانی است که بازیابی ، پردازش و فراورش داده را برای اهداف مختلف مدیریت می کنند.
 

- زیر ساخت فناوری رابط اطلاعات:
نمادی از محیطی است که در هنجار های مشترک و مبادلات باز و متعامل تحقق می یابد . این وجه بیشتر ناظر به محیط حقوقی و پیمان های مناسبی است که نحوه همزیستی داده های مختلف و کاربری آنها را مهیا می سازد
 

برخی از ویژگی های کلیدی جامعه اطلاعاتی:

- کاهش فاصله جغرافیایی و زمانی

- تغییر بنیادین در نحوه تولید ثروت و ارزش

- تغییر و تحول اساسی در مفاهیم و شاخص های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت و سازماندهی

- سرمایه گذاری این دوره بر روی دارایی های نامشهود ، تحقیقات و..

- تاکید فراوان بر آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی

- تقویت مهارت های فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش مشاغل جدید با ارزش افزایی بالا

- تضعیف سریع و زوال عوامل پایداری سیستم های بسته اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و گسترش روز افزون سیستم های باز

- تغییر اساسی مولفه های اقتدار خصوصا عوامل موثر در قدرت سیاسی حکومت ها

- افزایش چشمگیر پیچیدگی در مسایل جهانی و تعاملات بین المللی اقتصادی و اجتماعی و پیدایش این اصل که :

- فعالیت در سطح ملی بدون تعامل در سطح جهانی بهینه نخواهد بود
 

منبع: کتاب تجارت الکترونیک - دکتر فتحیان

تاریخ ارسال: 1390/7/13
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 4634
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو