en
آخرش

آخرش
 
 
 
T  h  e    E  n  d
 
 
 
 
يك تاجر آمريكايي نزديك يك روستاي مكزيكي ايستاده بود . در همان موقع يك قايق كوجك ماهي گيري رد شد كه داخلش چند تا ماهي بود.

 
 
از ماهي گير پرسيد : چقدر طول كشيد تااين چند تا ماهي روگرفتي؟

 
ماهي گير: مدت خيلي كمي


تاجر: پس چرابيشتر صبر نكردي تا بيشتر ماهي گيرت بياد؟

 
ماهي گير: چون همين تعداد براي سير كردن خانواده ام كافي است .

 
تاجر: اما بقيه وقتت رو چيكار مي كني؟

 
ماهي گير: تا ديروقت ميخوابم . يه كم ماهي گيري ميكنم .با بچه ها بازي ميكنم بعد ميرم توي دهكده وبا دوستان شروع ميكنيم به گيتار زدن ، خلاصه مشغوليم به اين نوع زندگي

 
تاجر:من توهاروارد درس خوندم و مي تونم كمكت كنم ، تو بايد بيشتر ماهي گيري كني
 
 
اون وقت مي توني با پولش قايق بزرگتري بخري و با درآمد اون چند تا قايق ديگر هم بعدا اضافه ميكني ،اون وقت يه عالمه قايق براي ماهيگيري داري!

 
ماهي گير: خوب بعدش چي ؟


 
 
تاجر: به جاي اينكه ماهي ها رو به واسطه بفروشي اونارو مستقيما به مشتري هاميدي و براي خودت كارو باردرست مي كني ... بعدش كارخونه راه مي اندازي و به توليداتش نظارت ميكني .... اين دهكده كوچك رو هم ترك مي كني و مي روي مكزيكوسيتي ! بعد از اون هم لوس آنجلس! و از اونجا هم نيويورك... اونجاست كه دست به كارهاي مهم تري مي زني...

 
ماهي گير: اين كار چقدر طول ميكشه

 
تاجر: پانزده تا بيست سال !


ماهي گير: اما بعدش چي آقا ؟

 
تاجر:بهترين قسمت همينه ، در يك موقعيت مناسب كه گير اومدميري سهام شركت رو به قيمت خيلي بالا ميفروشي ! اين كار ميليون ها دلار برات عايدي داره .

 
ماهي گير : ميليون ها دلار! خوب بعدش چي ؟
 
 
تاجر: اون وقت بازنشسته مي شي ! مي ري يه دهكده ي ساحلي كوچيك !جايي كه مي توني تا دير وقت بخوابي ! يه كم ماهي گيري كني با بچه هات بازي كني! بري دهكده و تادير وقت با دوستات گيتار بزني و خوش بگذروني!!!


اثیر

تاریخ ارسال: 1390/7/21
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/12
تعداد بازدید: 3103
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو