en
همیشه یک گام به جلو

یک گام ...One Step
 
 
 
همیشه یک گام به جلو 
روزی دو شکارچی برای شکار به جنگلی می روند . در حین شکار ناگهانخرس گرسنه ای را می بینند که قصد حمله به آنها را دارد. با دیدن این خرس گرسنه هردوی آنها پا به فرار می گذارند در حین فرار  ناگهان یکی از آنها می ایستد و وسایلخود را دور می اندازد و کفشهایش را نیز  از پا در می آورد و دور می اندازد دوستش باتعجب از او می پرسد: فکر می کنی با این کار از خرس گرسنه سریع تر خواهی دوید؟ او میگوید : از خرس سریع تر نخواهم دوید ولی از تو سریع تر خواهم دوید در این صورت خرساول به تو می رسد و تو را می خورد و من می توانم فرار کنم!!


اثیر

تاریخ ارسال: 1390/7/25
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/19
تعداد بازدید: 3896
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو