en
رنگ آميزی جدول های خيابان

رنگ آمیزی جدول های خیابان
 


حکایت طنز مدیریتی
 

عنوان رنگ آمیزی جدول های خیابان
متن كامل لطیفه شركتی در مناقصه پروژه رنگ زدن جدول های خیابان های شهر برنده شد. مدیریت شركت تصمیم گرفت چند نفر را كه بالاترین توانایی را داشته باشند استخدام كند. بنابراین از داوطلبان آزمونی به عمل آورد. در این آزمون به هر داوطلب یك سطل رنگ و یك قلم مو داده شد و از آنها خواسته شد در زمان مشخصی هر تعداد جدول را كه می توانند رنگ كنند. در بین داوطلبان كسی بود كه توانست 5 برابر دیگران جدول ها را رنگ بزند. مدیر شركت با خوشحالی او را به همراه چند نفر دیگر استخدام كرد. روز اول همه چیز خوب پیش رفت. روز دوم متوجه شدند كارگر برتر نسبت به روز اول افت كاری داشته است. روز سوم تعداد جدول هایی كه كارگر برتر رنگ زد كمتر از كارگران معمولی بود.

در پایان روز، رئیس شركت با ناراحتی به كارگر برتر گفت: «تو آنگونه كه در آزمون وانمود كردی كار نمی كنی، حتی از كارگران دیكر نیز كمتر كار می كنی.»

كارگر با قیافه حق به جانب گفت: «روز اول سطل رنگ كنارم بود، اما حالا من كجا و سطل رنگ كجا!»
كلیدواژه  روش كار؛ كارایی؛ بهره وری؛ ابزار كار؛ آموزش نیروی كار؛ طراحی كار


منبع:‌ راهکارمدیریت

تاریخ ارسال: 1390/7/30
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 4494
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو