en
چگونه جای مناسب برای كارمند جديد را تشخيص دهيم

چگونه جای مناسب برای كارمند جدید را تشخیص دهیم؟
 


طنز مدیریتی
 

عنوان

چگونه جای مناسب برای كارمند جدید را تشخیص دهیم؟

نویسنده شرح بژگی، رضا
متن كامل لطیفه

برای جایابی كاكنان جدید، مراحل زیر را اجرا كنید:

1. 400 آجر را در اتاقی بسته بگذار.

2. كارمندان جدید را در اتاق بگذار و در را ببند.

3- آنها را ترك كن و بعد از 6 ساعت برگرد.

4- سپس موقعیت ها را تجزیه تحلیل كن:
الف: اگر آنها در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش حسابداری بگذار.
ب: اگر آنها برای دومین بار در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش ممیزی بگذار.
پ: اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته كرده اند،(گند زده اند) آنها را در بخش مهندسی بگذار.
ت: اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده ای مرتب كرده اند آنها را در بخش برنامه ریزی بگذار.
ث: اگر آنها آجرها را به سمت یكدیگر پرتاب می كنند آنها را در بخش اداری بگذار.
ج: اگر خواب هستند، آنها را در بخش حراست بگذار.
چ: اگر آنها آجرها را تكه تكه كرده اند آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذار.
ح: اگر آنها بی كار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذار.
خ: اگر آنها سعی می كنند با آجرها تركیب های مختلفی ایجاد كنند و مدام جستجوی بیشتری می كنند ولی هنوز یك آجر را هم تكان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار.
د: اگر آنها اتاق را ترك كرده اند آنها را در قسمت بازاریابی بگذار.
ذ: اگر آنها به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیك بگذار.
ر: اگر آنها با یكدیگر در حال حرف زدن هستند، بدون هیچ نشانه ای از تكان خوردن آجرها، به آنها تبریك بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده!

شرح

مدیریت خوب باید آگاهی كامل از توانایی های اعضای تیم و موقعیت های سازمان داشته باشد. مشكلاتی كه در قسمت های مختلف یك سازمان وجود دارد ممكن است ناشی ازقرار نگرفتن افراد لایق در پست های مشخص شده سازمان باشد. مشكلات وكاستی هایی كه در پست های مختلف وجود دارد كه ناشناخته مانده اند به طوری كه ممكن است برای عموم نیز عادی جلوه كند. گاهی اوقات همین مشكلات عادی موجب اتلاف وقت ارباب رجوع میشود به طوری كه در بسیاری ازموارد موجب بر هم خوردن نظم سازمان می شود. افراد عهده دار پست ها و نحوه كاركرد آنها باید مورد بازبینی قرار گیرند. خلأ ناشی از مهندسی مجدد در بسیاری از سازمان های كشور حس میشود كه خود ناشی از نبود مدیریت كیفیت در نحوه عملكرد عوامل اجرایی سازمان است. اگر سازمان خود این وظیفه را بر عهده گیرد در كاركنان سازمان این تفكر بوجود می آید كه كوچكترین عمل مثبت ومنفی آنها از چشم مدیریت دور نیست و خود این طرز تفكر موجب پیشرفت سازمان می شود به طوری كه بحث مشتری مداری نیز خود به خود حل می شود.

كلیدواژه

جایابی؛ جابجایی؛ استخدام؛ شغل و شاغل؛ خصوصیات شغلی؛ شرایط احراز شغل؛ تعریف شغل؛ روحیات كاركنان


منبع: راهکار مدیریت

تاریخ ارسال: 1390/8/3
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 5123
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو